Duszpasterz

Ks. Proboszcz – Marek Zyzański – objął obowiązki proboszcza 7 lutego 2017 r.