Sakramenty Św.

Sakramenty Święte – są to widzialne znaki niewidzialnej Łaski Bożej.

Jak uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego /KKK/ wyróżniamy:
siedem Sakramentów Świętych: Trzy z nich są niepowtarzalne: Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo.
Pozostawiają w duszy „niezmywalną pieczęć” – znak przymierza z Bogiem (2 Kor 1,22).
Pozostałe cztery można – przynajmniej teoretycznie – przyjmować wielokrotnie. Sakramenty nie są własnością kapłana albo wspólnoty.
Nikomu się nie należą „z góry”, gdyż są bezinteresownym Bożym Darem, a nie kolejnym z „praw człowieka.”
Zadaniem udzielających je, czyli szafarzy, jest troska o właściwą dyspozycję moralną przyjmujących i zrozumiałość wykonywanych czynności i wypowiadanych słów.
Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: – Chrzest; Eucharystia; Bierzmowanie
Sakramenty uzdrowienia: Namaszczenie chorych i Sakrament Pokuty i Pojednania
Sakramenty w Służbie Komunii – Wspólnoty Kościoła: Kapłaństwo i Małżeństwo.
Sakramenty Św. są udzielane w parafii zamieszkania – w wyjątkowych sytuacjach można zwrócić się z prośbą do ks. proboszcza
o zgodę na przyjęcie danego Sakramentu w innej parafii.