Historia

Rys historyczny:
Wrocieryż to mała miejscowość położona w południowo-zachodniej części dekanatu pińczowskiego. Wieś ta znana była dawniej pod nazwą „Vrocisir”, „Wrociżyrz” lub „Wrocirzyrz”. Obecną nazwa pierwszy raz wymieniona została w 1787 r. Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego imienia Wrocisław.

Malownicza historia
W którym roku został założony Wrocieryż nie wiadomo, wiadomo natomiast, że miejscowość ta istniała w 1228 r., kiedy w okolicy starły się w bitwie zastępy rycerzy Konrada Mazowieckiego i Henryka Brodatego. Podczas bitwy zginął syn Konrada – Przemysław. Co ciekawe, miejscowość ta należała przez pewien czas do biskupów lubuskich w Brandenburgii. 5 listopada 1394 r. Wrocieryż został wykupiony i przeszedł pod władanie miechowitów.

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1394 r. W niedługim czasie, bo w 1448 r., „po zbudowaniu nowego kościoła, jak piszą jedni, a po przystawieniu prezbiterium, jak utrzymują drudzy, kościół we Wrocieryżu został w 1448 r. konsekrowany”. Tak zapisano w kronice. Był to kościół modrzewiowy. Blisko 100 lat później świątynia doczekała się poważnego remontu i rozbudowy, bowiem ks. Stanisław z Łowicza, miejscowy proboszcz, „około 1522 r. powiększył kościół swoim staraniem i nakładem”.

Nieszczęścia jednak nie omijały kościoła. W 1774 r. w drewnianą świątynię uderzył piorun, powodując pożar. Stąd obecny murowany kościół pochodzi z 1802 r., wybudowany staraniem ks. Karola Januszkowskiego. Konsekrowany był w 1882 r. przez bpa Tomasza Nowińskiego, byłego prepozyta generalnego bożogrobców miechowskich.

Kościół posiada trzy nawy i prostokątne prezbiterium. Ołtarz główny i oba boczne pochodzą z początku XIX w. o tradycjach barokowych. W 1620 r. ks. Wojciech Kaszowski sprowadził tu z dalekiej Rusi obraz Matki Bożej z Dzieciatkiem, czczony jako cudowny. Wizerunek Maryi, mimo wielu burz dziejowych, zachował się i dziś można go podziwiać w głównym ołtarzu kościoła.

W ciągu ostatnich lat świątynia, której patronem jest św. Marcin została gruntownie odnowiona. Pomalowano zewnętrzną elewację, zakupiono nowe ławki i konfesjonały do kościoła oraz do kaplicy dojazdowej w Turze Dolnym. Zakrystia zyskała nowe meble, a świątynia nowe nagłośnienie. Dach kościoła i dzwonnicy został zakonserwowany i pomalowany; wyremontowano także rynny. Uporządkowano też teren wokół kościoła i plebanii, wybudowano parking. Niedawno został ukończony bardzo kosztowny remont organów.

Odpusty: św. Marcina – 11 listopada;
MB Królowej Świata (MB Wrocieryjskiej) – 31 maja