Ogłoszenia parafialne 02.10.2022 r.

XXVII  Niedziela  Zwykła  – 02.10.2022 r. I. Dziś dwudziesta siódma niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Liturgia niedzielna wyparła liturgiczne wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Niech towarzyszy nam wiara w obecność i pomoc świętych aniołów, których Bóg powołał, aby nas strzegli na drogach naszego życia. II. Zachęcam dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym, …

Intencje Mszy Św. i kalendarz liturgiczny 02.10 – 09.10.2022 r.

XXVII  NIEDZIELA  Zwykła – 02.10 – 800  + Józefa JAGIEŁA – 17 rocz. ś. ++ JAGIEŁÓW ++ MAJCHRÓW 1000 + Wiesław – 2 rocz. ś. Tadeusz, Barbara PODLACH, Adela, Władysław, Karolina, Szymon NYK, Katarzyna SZLĘK, Franciszek DŁUGOSZ – zam. Rodzina 1200 W  intencji wszystkich Parafian PONIEDZIAŁEK –03.10 – 1600 + Krystyna JANKOWSKA 1700 + Zygmunt WILK – zam. Ciocia Watoła z Rodziną WTOREK  …

Ogłoszenia parafialne 25.09.2022 r.

XXVI  Niedziela  Zwykła  – 25.09.2022 r. I. Dziś dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Po raz kolejny (108) obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Modlitwą wspieramy wszystkich, którzy z powodu wojny, prześladowań i innych trudności musieli opuścić rodzinny kraj, aby doświadczali życzliwości i odpowiedniej pomocy w nowych środowiskach. II. W związku z potrzebą uregulowania kosztów zamierzonych i …

Intencje Mszy Św. i Kalendarz Liturgiczny 25.09 – 02.10.2022 r.

XXVI  NIEDZIELA   Zwykła – 25.09 – 800 W intencji Parafian 1000 + Barbara – 2 rocz. ś. Jan, Adam JANUSEK – zam. Córki 1200 + Zofia, Wincenty, Bogdan, Tadeusz KONOFAL, Janina, Tadeusz WOŹNIAK                                                                                                        – zam. Barbara Ostrowska PONIEDZIAŁEK –26.09 – 1630 kaplica + Ewa WLECIAŁ – rocz. ś. ++ WLECIAŁÓW ++ ŚWITOŃ 1800 + Marek HERA – zam. Piotr …

Ogłoszenia parafialne 18.09 – 25.09.2022 r.

XXV  Niedziela  Zwykła  – 18.09.2022 r. I. Dziś dwudziesta piąta niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wspólnie, abyśmy zachowując Boże przykazania, zasłużyli na życie wieczne (kolekta mszalna). Niech udział w świętych obrzędach wspomaga nas na drodze wiernego wypełniania Bożego prawa. II. Dziś przypada także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą otaczamy wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie służyli prawdzie. …

Intencje Mszy Św. i Kalendarz Liturgiczny 18.09 – 25.09.2022 r.

XXV  NIEDZIELA  Zwykła – 18.09 – 800  W  intencji wszystkich Parafian 1000 + Stefan, Julia, Jakub GRDULSCY; Stefania, Władysław, Eugeniusz,             Stefania SMOGÓR, Józef Anna PŁACHTA 1200 + Bogusław – 12 rocz. ś. Irena, Julian MITRĘGA; Waleria, Jan SZLĘK, Katarzyna, Wacław, Wincenty SEGITA, Mieczysław NOGACKI, Zenon GIEC, Dawid SAMBORSKI, Maria KORPUS ++ SEGITÓW ++ MITRĘGÓW – zam. Rodzina. PONIEDZIAŁEK –19.09 – 1800 + …

Modlitwa o Pokój na Ukrainie

Apel ks. biskupa Ordynariusza „Celem tego dnia jest nasze wsparcie duchowe dla walczących o wolnośći niepodległość Ukraińców, okazanie solidarności z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołanie o sprawiedliwy pokój oraz uwrażliwienie wspólnoty międzynarodowej na kwestię pomocy uchodźcom wojennym. W modlitwie chcemy pamiętać również o sprawcach tej napaści, prosząc o ich nawrócenie i opamiętanie.             Proszę, aby 14 września 2022 r. w …

Ogłoszenia Parafialne 11.09.2022 r.

XXIV  Niedziela  zwykła  – 11.09.2022 r. I. Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku. Dobry Bóg w swojej łaskawości zgromadził nas w świątyni, abyśmy po raz kolejny sprawowali pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech moc Boga płynąca z tajemnicy Eucharystii wspomaga nas w naśladowaniu Zbawiciela i dźwiganiu codziennego krzyża. II. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i …

Intencje Mszy Św. i kalendarz liturgiczny 11.09 – 18.09.2022 r.

XXIV  NIEDZIELA   Zwykła – 11.09 – Dzień Seminaryjny 800 W intencji Parafian 1000 + Grażyna – 10 rocz. ś. Ireneusz KONOFAL – zam. Rodzina 1200 + Jan ZYZAŃSKI – rocz. ś. –zam. Mama PONIEDZIAŁEK –12.09 – 1800 + Henryka DUBIEL – zam. Rod. Koźmińskich, Rod. Białczyków i Rod. Mitręgów 1830 + Stanisław DOMAGAŁA, Stefan, Marianna, Kazimierz CIESIELSCY, Krystyna WOJTECKA, Magdalena, …

Ogłoszenia Parafialne 04.09.2022 r.

XXIII  Niedziela  zwykła  – 04.09.2022 r. I. Dziś dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku kościelnego. Sprawując tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, uwielbiliśmy Boga i zaczerpnęliśmy ze źródła Bożej łaski. Niech te dary umacniają nas na drogach codziennego życia i dawania świadectwa naszej bliskości z Bogiem. II. W minioną Niedzielę odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Głównym tematem był remont i …