Ogłoszenia parafialne 22.05.2022 r.

VI  Niedziela  Wielkanocna  – 22.05.2022 r. I. Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Słowo Boże przypomina nam, że miłość do Zbawiciela wyraża się w zachowywaniu Jego nauki. Niech udział w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałego Pana i pomaga zachowywać Jego słowa w codziennym życiu. II. Jutro, w poniedziałek, początek Dni modlitw o urodzaje i za kraje …

Ogłoszenia Parafialne 15.05.2022 r.

V Niedziela  Wielkanocna  – 15.05.2022 r. I. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana.  II. Nabożeństwa majowe w naszej świątyni w ciągu tygodnia o godz. 18-ej. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby …

Ogłoszenia parafialne 08.05.2022 r.

IV  Niedziela  wielkanocna  – 08.05.2022 r. I. Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym seminarium. …

Ogłoszenia parafialne 01.05.2022 r.

III  Niedziela  wielkanocna  – 01.05.2022 r. I. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb. Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków. II. Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury i rozważania …

Ogłoszenia parafialne 24.04.2022 r.

II  Niedziela  Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego – 24.04.2022 r. I. Dziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie jest szczególnym znakiem tego, że Bóg zlitował się nad grzesznymi ludźmi i całemu światu okazał swoje miłosierdzie. II. Dziś przypada także patronalne święto Caritas oraz rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. To nie tylko …

Ogłoszenia parafialne 18.04.2022 r.

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 18.04.2022 r. I. Dziś poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Msze Święte w naszej świątyni według porządku niedzielnego. Ofiary składane dzisiaj na tacę stanowią wsparcie dla katolickich uczelni i wydziałów teologicznych w Polsce. Dziękujemy za zrozumienie i okazaną pomoc. II. Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie …

Ogłoszenia parafialne 10.04.2022 r.

Niedziela  Palmowa, czyli Męki Pańskiej  – 10.04.2022 r. I. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski. Dziś także przypada 12. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem. W …

Ogłoszenia Parafialne 03.04.2022 r.

V  Niedziela  Wielkiego Postu  – 03.04.2022 r. I. Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część tego okresu liturgicznego, która będzie miała charakter pasyjny. Modlimy się, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie świata (kolekta mszalna). Niech rozważanie męki Zbawiciela pomaga nam podejmować codzienny trud i przeżywać go w łączności ze Zbawicielem. Od dziś zgodnie z …

Ogłoszenia parafialne 27.03.2022 r.

IV  Niedziela  Wielkiego Postu  – 27.03.2022 r. I. Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, czyli wielkopostną niedzielą radości. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych słów antyfony na wejście w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem (…)”, czyli: „Raduj się, Jerozolimo (…)”.To znak, że zbliżamy się w wielkopostnym przygotowaniu do świętowania misterium paschalnego Jezusa Chrystusa. II. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej apeluje …

Ogłoszenia parafialne 20.03.2022 r.

III  Niedziela  Wielkiego Postu  – 20.03.2022 r. I. Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś przypada już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawrócenia. Nie marnujmy go. II. W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy Dzień Świętości Życia. …