Ogłoszenia parafialne 25.02.2024 r.

II Niedziela Wielkiego Postu – 25.02.2024 r. I. Każdego roku w drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i niejako powiedzieć, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy …

Ogłoszenia parafialne 18.02 2024 r.

I Niedziela Wielkiego Postu – 18.02.2024 r. I. Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem… II. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia rozpoczętego czasu Wielkiego Postu – różne …

Ogłoszenia Parafialne 11.02.2024 r.

VI Niedziela Zwykła – 11.02.2024 r. I. W tę ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę, może podejmijmy pewne zobowiązania z racji na rozpoczynającego się w środę okresu Wielkiego Postu, …

Ogłoszenia parafialne – 04.02.2024 r.

V Niedziela Zwykła – 04.02.2024 r. I. Biblijne czytania, które dziś odczytujemy i medytujemy, przypominają ważne kwestie: że krótkim jest życie człowieka na ziemi i że jest ono ciągłym zmaganiem się ze swoimi słabościami. Dzisiejsze czytania przypominają również, że każdy jest wezwany do głoszenia życiem Ewangelii. Obyśmy dobrze wykorzystywali czas ziemskiej pielgrzymki… II. Podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej złożono ofiarę na …

Intencje Mszy Św. i kalendarz liturgiczny – 4.02 – 11.02.2024 r.

V Niedziela Zwykła-  04.02 – 800 W intencji wszystkich Parafian 1000  + Jan – 3 rocz. ś. Mateusz, Sebastian, Helena, Adam, Stanisław WLECIAŁ, Janina, Krzysztof, Edward KAMIENIECCY – zam. Rodzina 1200 + Jan – 4 rocz. ś. Julian, Władysława, Marta MASSALSCY PONIEDZIAŁEK – 05.02 – Św. Agaty – dz. i m. 1600 + Adela STRĄCZKIEWICZ – zam. Celina Władczyk z …

Ogłoszenia parafialne 28.01.2024 r.

IV Niedziela Zwykła – 28.01.2024 r. I. Ukazany w dzisiejszej Ewangelii Jezus budził lęk i zdumienie wśród słuchających Go i będących świadkami znaków, które czynił. Dzisiaj również Jego Ewangelia spotyka się z różnym przyjęciem; my jednak pragniemy przyjmować ją wciąż otwartym sercem i na co dzień ją wypełniać. II. To ostatnia niedziela stycznia, w którą przypada Światowy Dzień Trędowatych. Jest to okazja, …

Ogłoszenia Parafialne 21.01.2024 r.

III Niedziela Zwykła – 21.01.2024 r. I. Niedzielna liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń”… II. W dzisiejszą …

Ogłoszenia parafialne 14.01.2024 r.

II Niedziela Zwykła – 14.01.2024 r. I. Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto Baranek Boże, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić się przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia. II. W dniach od 18 do 25 stycznia …

Ogłoszenia Parafialne – 07.01.2024 r.

Niedziela Chrztu Pańskiego – 07.01.2024 r. I. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem …

Ogłoszenia Parafialne 31.12.2023 r.

Niedziela Św. Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa – 31.012.2023 r. I. Razem z Maryją i Józefem złożyliśmy Najświętszą Ofiarę Jezusa. Położyliśmy na ołtarzu wszystkie radości i troski naszych rodzin. Wzmocnieni Bożym błogosławieństwem i pewni opieki Świętej Rodziny wnieśmy Boży pokój do naszych domów. II. Dzisiaj, w ostatni dzień roku kalendarzowego, na zakończenie każdej Mszy Św. śpiewem hymnu Ciebie, Boga, …