Ogłoszenia duszpasterskie 18.04.2021 r.

III  Niedziela  Wielkanocy  –  18.04.2021 r. I. Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy w tym …

Ogłoszenia Parafialne 05.04.2021 r.

  Poniedziałek w oktawie Wielkanocy  –  05.04.2021 r. I. Radość Wielkiej Nocy nadal w nas trwa. Chcemy jak niewiasty idące do grobu, by namaścić ciało Jezusa, odkryć ponownie, że On zmartwychwstał, i tę radość ponieść w świat, dzielić się nią ze wszystkimi. Chrystus zmartwychwstał, śmierć nie ma już nad Nim władzy. Zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy! Dzisiejszymi ofiarami na tacę wspieramy uczelnie …

Ogłoszenia parafialne 28.03.2021 r.

Niedziela Palmowa – 28.03.2021 r.I. Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania. W diecezjach przeżywamy dziś Światowy Dzień Młodzieży. Przy wyjściu z kościoła ofiarą do puszek możemy wesprzeć diecezjalny fundusz ŚDM. II. Szczytem roku liturgicznego …

Ogłoszenia parafialne 21.03.2021 r.

V  Niedziela  Wielkiego Postu  –  21.03.2021 r. I. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. …

Ogłoszenia parafialne 14.03.2021 r.

IV Niedziela Wielkiego Postu – 14.03.2021 r. I. Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. To proces, …

Ogłoszenia parafialne 07.03.2021 r.

III  Niedziela  Wielkiego Postu  –  07.03.2021 r. I. Czas Wielkiego Postu to czas naszej przemiany, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co …

Ogłoszenia parafialne 28.02.2021 r.

II  Niedziela  Wielkiego Postu  –  28.02.2021 r. I. W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu Kościół stawia Jezusa, który na górze Tabor ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest umiłowanym Synem Boga Ojca. Oni poznali prawdę o Jezusie, który ich wezwał i za którym podążyli. Niech czas postu będzie dla nas okazją nieustannego odkrywania prawdy o Tym, który na ołtarzach …

Ogłoszenia parafialne 21.02.2021 r.

I  Niedziela  Wielkiego Postu  –  21.02.2021 r. I. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji …

Ogłoszenia parafialne 14.02.2021 r.

VI  Niedziela  Zwykła  –  14.02.2021 r. I. W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, doskonale rozumie naszą sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg …

Ogłoszenia parafialne 07.02.2021 r.

V  Niedziela  Zwykła  –  07.02.2021 r. I. Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się w tym kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa. II. W czwartek wspomnienie …