Ogłoszenia Parafialne 15.03.2020 r.

III Niedziela Wielkiego Postu – 15.03.2020 r. I. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w …

Intencje Mszy Św. i kalendarz liturgiczny 15.03 – 22.03.2020 r.

III Niedziela Wielkiego Postu  – 15.03. 800 + Henryk, Alina, Agnieszka, Andrzej MITRĘGA, Władysław, Zdzisław NOWAK 1000 + Julian – 27 rocz. s. Stanisława DZIUB; Wincenty, Teodozja PIETRAS,              Tadeusz JANUSEK – zam. Rod. Pietras 1200 + Zbigniew – 48 rocz. ś. Jan, Cezary ZYZAŃSCY – zam. Mama PONIEDZIAŁEK – 16.03 –     1600  + Mariusz LACH – zam. Pracownicy …

Ogłoszenia parafialne 8.03.2020 r.

II Niedziela Wielkiego Postu – 8.03.2020 r. I. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 16-ej razem z Chrystusem i Jego bolejącą …

Intencje Mszy Św. i kalendarz liturgiczny 8.03 – 15.03.2020 r.

II  NIEDZIELA  Wielkiego Postu  – 8.03 – Dzień Kobiet 800 + Jan – 25 rocz. ś. Józefa ZIĘBA; Julian, Julian, Stanisława ROGOZA,            Helena, Bolesław JARNO; Waldemar WIECZOREK  ++ ZIĘBÓW            ++ ZABIEGŁYCH ++ ROGOZÓW – zam. Rodzina. 1000 + Maria – 17 rocz. ś. Edward – 36 rocz. ś. BIALI ++ BIAŁYCH ++ SMOGÓRÓW                                                                                                               – zam. Córki z …

Ogłoszenia parafialne 01.03.2020 r.

I Niedziela Wielkiego Postu – 1.03.2020 r. I. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar …

Intencje Mszy Św. i kalendarz liturgiczny 01.03 – 08.03.2020 r.

I Niedziela Wielkiego Postu  – 01.03. 800 rez. 1000 + Ignacy, Władysława, Józefa, Marcin LASKOWSCY, Andrzej, Jadwiga NOWAK 1200 + Wanda CHMIELARSKA                                                – zam. Siostry Albertynki z Domu Generalnego – Kraków PONIEDZIAŁEK – 2.03 –     1700  + Jan MASSALSKI – Od uczestników pogrzebu WTOREK  – 3.03. 1600 + Bogumiła ŚRODA – Od uczestników pogrzebu ŚRODA   – 4.03.  – …

Słowo biskupa kieleckiego na dzień modlitw o świętość kapłanów

Drodzy Diecezjanie! Moja wielkopostna prośba jest wołaniem o naszą codzienną świętość, bowiem świętość jest powszechnym powołaniem wszystkich ochrzczonych i życiową drogą córek i synów Kościoła w myśl ewangelicznej prawdy: „Wy jesteście solą ziemi (…) Wy jesteście światłem świata” (Mt 5,13a. 14). Już wkrótce Środa Popielcowa otworzy przed nami drogę nawrócenia i wewnętrznej przemiany dzięki modlitwie, postowi i jałmużnie. Dlatego dzięki …

Ogłoszenia Parafialne 23.02.2020 r

VII Niedziela Zwykła – 23.02.2020 r. I. Powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. Jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień pamiątki zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc udział we Mszy Świętej, poświadczamy naszą wiarę, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w …

Intencje Mszy Św. i kalendarz liturgiczny 23.02 – 01.03.2020 r

VII  NIEDZIELA  Zwykła  – 23.02 – 800 + Bogdan KONOFAL – zam. Chrześniak Szczepan 1000 + Stanisław, Helena MŁYŃCZAK, Roman, Helena STAWIARSCY,             Adam CHABIŃSKI ++ MŁYŃCZAKÓW ++ STAWIARSKICH ++ SIKORÓW                                                                                                                                – zam. Rodzina     1200 + Grzegorz KOWALIK – 10 rocz. ś. – zam. Rodzice. PONIEDZIAŁEK – 24.02 –     1500 kaplica: + Krystyna HOLA – zam. Córka …