Chrystus zmartwychwstał ! Prawdziwie zmartwychwstał ! Alleluja !

W poranek Zmartwychwstania do pustego grobu idzie Maria Magdalena, biegnie Piotr, oraz Umiłowany Uczeń. Ze spotkania z tajemnicą pustego grobu wracają jako świadkowie.

W poranek Zmartwychwstania od pustego grobu odchodzą także żołnierze. Nie są świadkami. Pieniądze arcykapłanów uczyniły z nich anty-świadków.

Od pustego grobu możemy odejść jako świadkowie Zmartwychwstałego, albo możemy odejść jako anty-świadkowie – ludzie, którzy zamknięci na Prawdę wyłączyli myślenie. Trzeciej drogi nie ma.

Radości płynącej ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i bycia świadkami Zmartwychwstałego – wszystkim Parafianom i świątecznym gościom z serca życzę. Ks. Marek