Ogłoszenia Duszpasterskie 25.11.2018 r.

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata – 25.11.2018 r.

I. Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego świata. Ono przekracza wyobrażenia tego świata, tak samo jak Chrystus przekroczył granice życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa w Jego królestwie.

II. W przyszłą Niedzielę rozpoczniemy czas Adwentu – Radosnego oczekiwania na Przyjście Zbawiciela.
Wyrazem tego oczekiwania będzie nasza wspólna modlitwa podczas Mszy Św. tzw. Rorat w dni powszednie, a także wspólna modlitwa śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP w Niedziele przed Mszą Św. o godzinie 800. Początek modlitwy Godzinkami 730.

III. W przyszłą Niedzielę zapraszamy na spotkanie Rodziców Dzieci przygotowujących się do pierwszej Spowiedzi i I Komunii Św. po Mszy Św. o godz. 12-ej.

IV. Również w przyszłą Niedzielę rozpocznie się tzw. Kurs Przedmałżeński – ukończenie którego wymagane jest do zawarcia Sakramentalnego związku małżeńskiego – nauki będą miały miejsce w Pińczowie, w par. Miłosierdzia Bożego na Grodzisku – początek przyszła Niedziela godz. 17-ta.

V. Zachęcam do nabywania i lektury prasy katolickiej – nowe nr Niedzieli – Gościa Niedzielnego – Małego Gościa Niedzielnego dla Dzieci.

VI. Niech Chrystus króluje w sercach solenizantów i jubilatów tego tygodnia i obdarza Ich Swoim Błogosławieństwem.

VII. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp. Michalinę Kucia i śp. Danielę Mrozik – bliskim zmarłych składamy wyrazy współczucia, a zmarłe polecamy Miłosierdziu Bożemu – Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie.