Ogłoszenia Parafialne – 13.01.2019 r.

Niedziela Chrztu Pańskiego – 13.01.2019 r.

I. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.
Chociaż zgodnie z polską tradycją kolędy będziemy śpiewać aż do 2 lutego, to jednak od jutra w liturgii rozpocznie się tzw. okres zwykły – część I – przed Wielkim Postem, przypominający i uobecniający w liturgii publiczną działalność Pana Jezusa.

II. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.

III. W naszej parafii c.d. wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą.
Niech będzie ona okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru. W tym tygodniu pragnę nawiedzić parafian w następującym porządku:

 • Jelcza Wielka – pozostała część – od P. Wojciecha Strączkiewicza
  do P. Andrzeja Bieniasa – w poniedziałek.
 • Tur Górny – od P. Jerzego Dzierżaka do P. Mateusza Paska – wtorek.
 • c-d. Tur Górny i Tur Piaski – od P. Krzysztofa Domańskiego do P. Józefa Grzybowskiego – środa.
 • Pawłowice- Tur Dolny – od P. Józefa Piskorza do P. Lecha Barana – czwartek
 • c.d. Tur Dolny – od P. Rafała Segity do P. Ryszarda Węgrzynowicza – piątek
  Rozpoczęcie kolędy w tych dniach od godz. 9-tej.
  Serdecznie proszę o przyjazd po mnie 10 minut wcześniej i o odwiezienie mnie na plebanię po zakończeniu wizyty w danym dniu

IV. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Do nabycia nowe nr Niedzieli – Gościa Niedzielnego – Promyczek Dobra dla Dzieci.

V. Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.