Zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową…

Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa połączonego ze Mszą Św. o godz. 16-ej. Zapraszam Dzieci, Młodzież i Dorosłych na Nabożeństwa różańcowe.