Życzenia Świąteczne…

Alleluja – Jezus żyje – Świat bez Chrystusa byłby pozbawiony Kogoś Najważniejszego, bo Odkupiciela.

Wyjaśnił to św. Jan Paweł II, pisząc, że „Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus

jest ośrodkiem wszechświata i historii”

Przeżywając Święta Paschalne wchodzimy w samo serce tajemnicy Odkupienia. Choć świat jej nie uwzględnia, to jednak bez niej nie miałby przyszłości.

Niech Święta Paschalne będą czasem radosnej, wielbiącej Boga, wdzięczności za dzieło Odkupienia, którego dokonał Chrystus, za sakramenty Kościoła i za ich uświęcającą moc.

Niech odnawiają naszą wiarę w moc Prawicy Pańskiej, wyzwalającej z wszelkiego zła. Wszystkim parafianom i świątecznym gościom życzę wszelkiego dobra, nade wszystko dobrego zdrowia duszy i ciała. Ks. Marek.