Ogłoszenia Parafialne 5 marzec 2017 r.

I Niedziela Wielkiego Postu – 05.03.2017
I. Fioletowy kolor szat liturgicznych wskazuje nam na to, że rozpoczęliśmy nowy okres roku liturgicznego, jakim jest Wielki Post. Jest to czas pokuty i przemiany własnego życia. Zwłaszcza w pierwszej części tego okresu, tj. do piątej niedzieli Wielkiego Postu, jesteśmy zachęcani do tego, by szczególnie skupić się na nawróceniu, zmianie naszego postępowania. Każdy z nas ma jakieś dziedziny swojego życia, które wymagają uporządkowania, zmiany zwyczajów czy nawyków.

II. W okresie Wielkiego Postu w naszym kościele są odprawiane nabożeństwa: Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 1630. W niedziele o godz. 1130 Gorzkie Żale.

III. W przyszłą Niedzielę ofiarą do puszki przed kościołem będzie można wesprzeć Dzieło Pomocy „Ad Gentes” – wspierające działalność Misji.

IV. Dzisiaj na Mszy Św. o godz. 12-ej. obrzęd poświecenia Świec i Książeczek do nabożeństwa dla Dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii Św.

V. Spotkanie Dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Św. zapraszam na spotkanie z Panią Krawcową – przymiarka – w środę o godz. 1515 w budynku plebanii.

VI. Zakończyłem Wizytę Duszpasterską – „Kolędę” którą rozpoczął Ks. Adam.
Serdecznie dziękuję za wszelką życzliwość, za ofiary na prace parafialne, za ofiary dla mnie, za poczęstunki, za podwożenie na miejsce Kolędy i za odwożenie na Plebanię.
Szczególnie chcę podziękować tym rodzinom i osobom, które moją wizytę w swoim domu potraktowały poważnie. Tym, którzy rozumieli, że ksiądz przynosi Boże Bł. dla całej rodziny. Dziękuję tym, którzy wizytę księdza uznali za wydarzenie wyjątkowe i dali temu wyraz odświętnym strojem.
Podczas kolędy składano ofiary na prace parafialne – Bóg Zapłać.
Wiem, że Ks. Adam wyczytywał wszystkie złożone kwoty.
Osobiście uważam, że wyczytywanie ofiar podczas ogłoszeń niesie ze sobą pewne niedogodności zwłaszcza dla rodzin i osób, które nie mogą złożyć ofiary, ponieważ ich na razie nie stać, i mogłyby się poczuć delikatnie mówiąc niekomfortowo. Zainteresowanych kwotami swoich ofiar odsyłam do list wywieszonych w gablocie ogłoszeń przy kościele.
VII. Jeśli chodzi o sprawę spornej działki o własność, której w imieniu parafii występował Ks. Adam, Ks. Bp Ordynariusz Jan Piotrowski zalecił, aby konflikt załagodzić.
W oparciu o zalecenie ks. bpa Jana postanowiłem wycofać wniosek o przyznanie własności w/w działki dla parafii przez zasiedzenie.
Ufam, że Gmina w Michałowie stając się właścicielem w/w działki zadba o to, aby inwestycje powstające na niej służyły dobru wspólnemu mieszkańców Wrocieryża. Osobiście postaram się, aby zostały dokonane zapisy prawne, uniemożliwiające przeznaczenie terenu na inne cele.

VIII. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższych dni składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy o modlitewnej pamięci.

IX. Zachęcam do lektury i nabywania prasy katolickiej.
Ks. Proboszcz.