Ogłoszenia Parafialne 14 maja 2017 r.

V Niedziela Wielkanocna – 14.05.2017
I. Liturgia 5. niedzieli Wielkanocy ukazuje nam ustanowienie pierwszych diakonów. Co z kolei ma nam przypominać, że każdy z nas jest powołany do służby drugiemu człowiekowi. Może warto by było sobie postawić pytanie, jak to konkretnie wygląda w naszym codziennym życiu.

II. Przypominam, że w miesiącu maju tradycyjnie odprawiamy nabożeństwa majowe, podczas których jest śpiewana Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszam do udziału w nich w dni powszednie po Mszy Św. o godz. 18-ej.

III. W ubiegłą Niedzielę zapowiadałem, ze dzisiaj po Mszy Św. o godz. 12-ej, będzie spotkanie Rodziców dzieci, które w tym roku przyjmą I Komunię Św. Jednak na prośbę rodziców spotkanie to przełożone zostało na jutro, czyli poniedziałek na godz. 16-ą, na tę godzinę przychodzą również dzieci na przygotowanie liturgiczne.

IV. Niebawem minie rok od przyjęcia I Komunii Św. przez dzieci z Klas IV. Dlatego chcemy godnie przygotować się do tego wydarzenia. Zapraszamy na spotkanie rodziców, oraz dzieci w przyszłą Niedzielę po Mszy Św. o godz. 12-ej.

V. Jeśli chodzi o prace remontowe przy naszym kościele, podjąłem już pewne starania. Nasz kościół wpisany jest do Krajowego Rejestru Zabytków, dlatego na wszelkie prace remontowo-konserwatorskie wymagana jest zgoda konserwatora zabytków. Aby taką zgodę otrzymać wymagany jest projekt budowlany. Jak można się domyślać niesie to z sobą dodatkowe koszty, jak i potrzeba będzie więcej czasu. Po wstępnych oględzinach przez ks. Pawła Tkaczyka odpowiedzialnego w diecezji za zabytki, i konsultacji z konserwatorem wojewódzkim jest zalecenie, aby wykonać odwodnienie kościoła, a także izolację poziomą i pionową fundamentów i ścian kościoła. Będzie to kosztowna inwestycja dlatego wraz z wykonaniem projektu zostaną podjęte kroki, aby uzyskać dofinansowanie na wspomniane prace z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obejmując obowiązki proboszcza parafii we Wrocieryżu obiecałem, że zostanie powołana Rada parafialna. Proponuję, aby w skład takiej rady weszły osoby pełniące funkcję sołtysów w poszczególnych miejscowościach / chyba że ktoś z tych osób nie wyrazi zgody/i dodatkowo po jednej osobie z każdej miejscowości wyłonionej przez głosowanie. Termin i miejsce głosowania zapowiem odpowiednio wcześniej.

 

VI. Naszą modlitwą i życzliwością otaczamy solenizantów i jubilatów tygodnia. Śp. Stanisława Zimoląga i Mariana Spaczyńskiego, których pożegnaliśmy w minionym tygodniu polecamy Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie, a Światłość wiekuista niechaj Im świeci. Bliskim zmarłych składamy wyrazy serdecznego współczucia. ks. Proboszcz.