Ogłoszenia Duszpasterskie – 16 lipiec 2017 r.

XV Niedziela Zwykła – 15.07.2017

I. Liturgia 15. niedzieli w ciągu roku, którą dziś celebrujemy, wskazuje nam na działanie słowa Bożego w naszym życiu. Zechciejmy zwrócić uwagę na to, czy przypadkiem nie jest z nami tak, że wprawdzie słuchamy słowa Bożego, ale ono do nas nie dociera. Wykorzystajmy ten letni czas również na to, by uważniej przyjrzeć się naszej codzienności, a co za tym idzie, zastanowić się, czy dostrzegamy Boże działanie w naszym życiu.

II. Od jutra przez ponad dwa tygodnie obowiązki duszpasterskie w parafii będzie pełnił Ks. Sylwester Durlik – wyznaczony przez ks. biskupa na czas mojej nieobecności.

III. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy Św. błogosławieństwo pojazdów mechanicznych i ich użytkowników z racji przypadającego we wtorek, 25 lipca wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących.

IV. Wszystkim rozpoczynającym i kontynuującym letni wypoczynek życzymy dobrego i owocnego, szczególnie duchowo, przeżycia tego czasu. A tym, dla których on się już skończył, również życzymy pogodnego i pełnego pokoju ducha powrotu do codziennych obowiązków. W naszych modlitwach nie zapominajmy o tych, którzy trudzą się przy pracach polowych.
Wyrazy serdeczności i zapewnienie o modlitwie kieruję do wszystkich, którzy w najbliższych dniach będą świętować swoje imieniny, czy różne jubileusze.

V. Zachęcam do nabycia i lektury czasopism katolickich; są do nabycia nowe numery Gościa Niedzielnego; Niedzieli, oraz Promyczka Dobra.

VI. Wczoraj pożegnaliśmy śp. Stefanię Sadowską – rodzinie składamy wyrazy współczucia, a zmarłą polecamy Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci na wieki wieków. Amen.
ks. Proboszcz.