Ogłoszenia Parafialne 10 września 2017 r.

XXIII Niedziela Zwykła – 10.09.2017
I. Dziś przeżywamy 23. niedzielę w ciągu roku. Liturgia tego dnia przypomina nam o praktyce braterskiego upomnienia, które jednak ma wypływać z miłości do drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa zasad. Warto, byśmy się zastanowili, kiedy ostatni raz, w duchu dobrze rozumianej miłości bliźniego, podjęliśmy się zwrócenia uwagi drugiej osobie. Pomyślmy też o tym, jak my sami reagujemy na zwrócenie nam uwagi. Niech to wezwanie stanie się również okazją do podejmowania w naszych rodzinach dialogu, który będzie prowadził do rozwiązywania trudnych problemów i lepszego wzajemnego rozumienia się.

II. W środę odbyło się pierwsze spotkanie Rady Parafialnej, podczas którego poruszano wiele ważnych spraw z których najważniejsze to: potrzeba osuszenia ścian kościoła i ogrzewania, konieczne prace na cmentarzu parafialnym, potrzeba nowego ogrodzenia przy kościele. Nasz kościół jest wpisany do rejestru zabytków, stąd jest możliwość uzyskania dofinansowania. Jednak wszelkie prace remontowo konserwatorskie wymagają zgody konserwatora zabytków. Aby taką zgodę otrzymać konieczne jest wykonanie projektu. Z kolei do wykonania projektu potrzebna jest inwentaryzacja kościoła, czyli stworzenie nowych planów budynku. Podjęto już kroki w tym kierunku. Poza tym według rzeczoznawcy prace muszą być wykonane długofalowymi etapami: zbicie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie izolacji poziomej i nowej opaski wokół kościoła odprowadzającej wody opadowe od kościoła i wykonanie po roku a nawet półtora wykonanie tynków renowacyjnych i wymiana stolarki okiennej. To wiąże się z czasem i kosztami. Dlatego wykonanie instalacji grzewczej w kościele musimy odłożyć na okres ok. 2-3 lat. ——————Dlatego jeszcze w tym roku zostaną wykonane prace na cmentarzu; nowe schody przy wejściach na cmentarz i wyłożenie kostką głównych alei. Możliwości finansowe parafii przedstawię w przyszłym tygodniu.
III. Spotkanie formacyjne Scholi Parafialnej we czwartek o godz. 16-ej. Radością napawa fakt, że na I spotkaniu w minionym tygodniu uczestniczyło 17 osób – ufam, że to zapoczątkowane dzieło wytrwa i nadal będzie się rozwijać na Chwałę Bożą i dla dobra parafii.
IV. Zapraszam wszystkich ministrantów, oraz chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami na spotkanie formacyjne w sobotę o godz. 10-ej.
V. Dzisiaj ofiarą do puszek możemy wesprzeć poszkodowanych w sierpniowych wichurach w północnej części naszego kraju.
VI. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich:
W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego m.in.:
– Miłosierny upomina. O jednej z najtrudniejszych rzeczy w chrześcijaństwie, czyli upomnieniu grzesznika. Chrześcijanin nie może milczeć w obliczu grzechu bliźniego
W najnowszym numerze Niedzieli m.in.:
– Czy można być szczęśliwym bez Boga? Rozmowa o chrześcijaństwie w Szwecji
VII. Daru zdrowia i obfitości łask Bożych przyzywamy dla solenizantów i jubilatów tego tygodnia.
VIII. We czwartek pożegnaliśmy śp. Eugeniusza Węgrzynowicza – bliskim zmarłego przekazujemy wyrazy współczucia, a zmarłego Eugeniusza polecamy Bożemu Miłosierdziu – Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a Światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki wieków. Amen.