Ogłoszenia duszpasterskie – 7 styczeń 2018 r.

Niedziela Chrztu Pańskiego – 07.01.2018 r.
I. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza więź z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie.

II. W minionym roku w naszej parafii było: 13 Chrztów; 20 Pogrzebów, 30 dzieci przystąpiło do I spowiedzi i I Komunii Św., 6 par zawarło sakramentalny związek małżeński.

III. Przypomnę, że miejscem udzielania sakramentów Św. – chrzest, bierzmowanie, I spowiedź i komunia Św. małżeństwo – dla wiernych zamieszkałych na terenie parafii jest kościół parafialny.
W szczególnych przypadkach możliwe jest przyjęcie danego sakramentu w innej parafii jednakże wyłącznie za zgodą ks. proboszcza.
Od tego roku sakrament Chrztu Św. będzie udzielany wyłącznie w II niedzielę każdego miesiąca na Mszy Św. o godz. 12-ej, sprawowanej w intencji dziecka i jego rodziców i chrzestnych.

IV. W naszej parafii c.d. wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą.
Niech będzie ona okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru. W tym tygodniu pragnę nawiedzić parafian w następującym porządku:
– Jelcza Mała i część Wielkiej – od P. Jerzego Sajana do P. Michała Makucha – poniedziałek.
– Jelcza Wielka – pozostała część – od P. Wojciecha Strączkiewicza
do P. Tadeusza Rogozy – we wtorek.
– Wrocieryż – od P. Łukasza Ziółkowskiego do P. Tadeusza Kasprzyka
– w środę.
– Wrocieryż c.d. – od P. Stanisława Gruszki do P. Mariana Węgrzynowicza
– we czwartek.
– Wrocieryż c.d. – od P. Romana Kalety do P. Kazimierza Koźmińskiego
w piątek.
– Wały Sędowskie i Helenówka – w sobotę.
Rozpoczęcie kolędy w tych dniach od godz. 9-tej.
Serdecznie proszę o przyjazd po mnie 10 minut wcześniej i o odwiezienie mnie na plebanię po zakończeniu wizyty w danym dniu z wyjątkiem soboty – ze względu na duże odległości udam się własnym pojazdem.

V. Zapraszam kandydatów na ministrantów na spotkanie formacyjne w piątek po Mszy Św. o godz. 16-ej.
Schola parafialna – spotkanie czwartek godz. 17-ta.
VI. Jubilatom i Solenizantom najbliższych dni życzymy wszelkiego dobra i Bożego Błogosławieństwa.