Ogłoszenia duszpasterskie 29 kwiecień 2018 r.

V Niedziela Wielkanocna – 29.04.2018 r.
I. Pan Jezus porównał dzisiaj siebie do krzewu winnego, a nas wierzących w Niego do latorośli. Tylko latorośl, która trwa w krzewie, może wzrastać. Trwać w Chrystusie to czerpać żywotne soki z Jego nauki i sakramentów.
Kto nie stara się być blisko Zbawiciela, naraża się na bycie niegodnym udziału w królestwie Bożym.

II. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 12-ej spotkanie Rodziców i Dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii Św.

III. We wtorek rozpocznie się miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Zachęcam do udziału w nabożeństwach majowych połączonych z Mszą Św. w dni powszednie o godz. 18-ej. Tych zaś, którzy z różnych powodów nie mogą w tym nabożeństwie uczestniczyć w kościele, zachęcamy do gromadzenia się na to nabożeństwo wspólnie z sąsiadami czy w gronie rodzinnym, przed kapliczką Matki Bożej, przy krzyżach, czy też w domu przed Jej obrazem.
Zwracam się z prośbą do wszystkich parafian o zainteresowanie i zaangażowanie – aby zadbać o odnowienie kapliczek, krzyży czy figur przydrożnych i ich otoczenia – a tym, którzy już to uczynili składam serdeczne podziękowanie.

IV. Dzień 2 Maja jest Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Zachęcam wszystkich parafian, aby podkreślić szacunek do Ojczyzny przez wywieszenie przy domach naszej Biało-czerwonej flagi.

V. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca:
w kaplicy spowiedź od 1600 i o godz. 1630 Msza Św. i nabożeństwo
W kościele spowiedź od 1730, i o godz. 1800 Msza Św. z nabożeństwem.

VI. W przyszłą Niedzielę zapraszam do wspólnej modlitwy podczas obrzędów Poświęcenia pól – w Sędowicach i we Wrocieryżu.
Zgodnie z tym co zostało ustalone w zeszłym roku będziemy się modlić idąc w procesji do przygotowanych przez mieszkańców ołtarzy.
Sędowice – I – przy R. Jonczyk; II – Szkoła; III – R. Ciesielskich – rozpoczniemy o godz. 1600.
Wrocieryż – I – przy R. Kozik; II – R. Bardzyńskich; III – przy drodze; IV – R. Skowronek – rozpoczniemy o godz. 1730

VII.Życzymy, aby przeżywający w tym tygodniu imieniny, urodziny czy inne jubileusze obficie zaczerpnęli duchowych łask od Chrystusa, prawdziwego krzewu winnego.

VIII. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stefana Wiejaka i Janinę Mika, Bliskim zmarłych składamy serdeczne wyrazy współczucia, a zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…