Ogłoszenia Parafialne 29 lipiec 2018 r.

XVII Niedziela Zwykła – 29.07.2018 r.

I. Pan Jezus zawsze dostrzega potrzeby tych, którzy do Niego przychodzą. Chojną ręką karmi głodnych, ale nakazuje uczniom pozbierać ułomki, aby nic się nie zmarnowało. Zachęca nas, abyśmy nie marnowali żywności, którą możemy dzielić się z głodnymi. Mamy wspólnie dbać o dobre wykorzystanie Bożych darów.

II. W środę rozpoczyna się sierpień, w którym wspominamy wiele ważnych dla Polski dat historycznych.
Od wielu lat jesteśmy zachęcani do szczególnej wstrzemięźliwości od alkoholu w tym miesiącu. Uczyńmy to i w tym roku, abyśmy poprzez nasze wyrzeczenie przyczyniali się do wyzwolenia wielu naszych rodaków z nałogu.

III. W pierwszy piątek miesiąca możemy skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania w kaplicy od godz. 16-ej – później Msza Św. z Nabożeństwem.
W kościele spowiedź od godz. 1730 i o 18-ej Msza Św. z Nabożeństwem. Zachęcam do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy.

IV. Dzisiaj ofiarą do puszki przy wyjściu z kościoła możemy wesprzeć Katolicki Uniwersytet Lubelski.

V. Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia – naszym wakacyjnym gościom i wszystkim trudzącym się pracami polowym