Ogłoszenia Duszpasterskie 27.10.2018 r.

XXX Niedziela Zwykła – 28.10.2018 r.
I. Każda świątynia jest miejscem wybranym przez Pana Boga, miejscem Jego przebywania wśród ludzi, miejscem spotkania Boga z człowiekiem, gdzie okazuje On swoje miłosierdzie i udziela łask. Dziękujemy dzisiaj za ten kościół, naszą świątynię, którą Pan Bóg wybrał na miejsce przebywania wśród nas.
Dzisiejsza Niedziela jest dniem Solidarności z Kościołem prześladowanym – przy wyjściu z kościoła możemy złożyć ofiarę na wsparcie wspólnoty Kościoła w Pakistanie.

II. W środę zakończenie nabożeństw różańcowych. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy o godz. 16-ej, zwłaszcza dzieci.
Odbędzie się losowanie figury Matki Bożej wśród dzieci, które systematycznie uczęszczały na nabożeństwa.

III. We czwartek, 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, chcemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Ta uroczystość to również przypomnienie, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną.
W uroczystość Wszystkich Świętych Msze Św. w następującym porządku:
w kościele – 800 ; na cmentarzu: o godz.1030 modlitwa za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych później Msza Św. po której będzie procesja na cmentarzu z modlitwami za zmarłych.

IV. W piątek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – „Dzień Zaduszny” – Msze Św. i modlitwy za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych w kościele: godz. 8.00; 16.00 W kaplicy o godz. 18.00. Jest to zarazem Pierwszy piątek miesiąca – okazja do spowiedzi – pół godziny przed każdą Mszą Św.
Wypominki jednorazowe, półroczne i roczne można zamawiać w zakrystii.
Składam serdeczne Bóg Zapłać za ofiary przekazywane przy zamawianiu wypominek; są one dla mnie wielką pomocą.

V. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy.
Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca.
Od 3 do 8 listopada włącznie w dni powszednie zapraszam na wspólną modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych podczas Mszy Św. o godz. 16-ej.

VI. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia, a szczególnie nowożeńcom Paulinie i Bartoszowi, którym dziękujemy za przystrojenie kościoła kwiatami, życzymy wielu łask Bożych na drodze do świętości.