Ogłoszenia Parafialne 27.10.2019 r.

Niedziela – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – 27.10.2019 r.
I. Chrystus, wstępując do nieba, obiecał swoim uczniom: „Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skocznie świata”. Szczególnym znakiem wypełnienia tych słów jest Boża obecność w naszej świątyni. Obchodząc dzisiaj dzień poświęcenia tego kościoła, dziękujmy Panu Bogu za miejsce, w którym obdarza nas swoimi łaskami, za posługujących w naszym kościele kapłanów oraz za wszystkich, którzy przyczyniają się do utrzymania i pięknego wyglądu kościoła.

II. W Czwartek zakończenie nabożeństw różańcowych. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy o godz. 16-ej, zwłaszcza dzieci.
Odbędzie się losowanie figury Matki Bożej wśród dzieci, które systematycznie uczęszczały na nabożeństwa.

III. W Piątek – 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, chcemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Ta uroczystość to również przypomnienie, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną.
W uroczystość Wszystkich Świętych Msze Św. w następującym porządku:
w kościele – 8.00 ; na cmentarzu: o godz.10.30 modlitwa za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych później Msza Św. po której będzie procesja na cmentarzu z modlitwami za zmarłych. Jest to zarazem I piątek miesiąca – osoby odprawiające nabożeństwo dziewięciu I Piątków miesiąca w tym dniu przyjmują Komunię Św. a ze spowiedzi św. powinni skorzystać wcześniej – możliwość spowiedzi we czwartek od 1530 w kościele. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

IV. W sobotę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – „Dzień Zaduszny” – Msze Św. i modlitwy za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych w porządku niedzielnym – w kościele: godz. 8.00; 12.00 w kaplicy o godz. 10.00.
Wypominki jednorazowe, półroczne i roczne można zamawiać w zakrystii.

V. W dniach od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy.
Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca.
Od 4 do 8 listopada włącznie w dni powszednie zapraszam na wspólną modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych podczas Mszy Św. o godz. 16-ej.

VI. Solenizantów i jubilatów polecamy orędownictwu świętych patronów.