Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Papież Benedykt XVI stwierdził: ” Bóg nie pozwala zamknąć się na zewnątrz życia ludzkiego – wejdzie do niego choćby przez stajnię.”

W czasach, kiedy Bóg jest wypraszany z życia ludzi i społeczności On ponownie zapewnia nas, że tak bardzo umiłował świat, że posłał swojego Syna Jednorodzonego, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Każde Boże Narodzenie przypomina nam o tym, że nawet jeśli zamkniemy przed Nim drzwi naszego życia, to On ciągle będzie się upominał o należne Mu miejsce.

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego i błogosławionego przez Boga Nowego Roku 2020 wszystkim Parafianom i świątecznym Gościom – życzy ks. Marek – proboszcz.