Ogłoszenia Parafialne – 29.12.2019 r.

Niedziela Świętej Rodziny – 29.12.2019 r.
I. Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość.

II. We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godz. 16-ej, podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną.

III. W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele jak w każdy dzień świąteczny.

IV. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca – czyli szczególna okazja do pojednania się z Panem Bogiem i braćmi. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w następujących godzinach:
w kościele od 1530 – później Msza Św. z nabożeństwem;
w kaplicy spowiedź od 1730 i Msza Św. z nabożeństwem.

V. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda.
Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. Plan kolędy na ten tydzień jest następujący:
Pawłowice od P. Józefa Piskorza i Tur Dolny do P. Aleksandra Świetlika -czwartek.
Tur Dolny od P. Jana Genzels – do P. Władysława Stawiarskiego – piątek
Tur Dolny od P. Andrzeja Makucha – do P. Ryszarda Węgrzynowicza -sobota.
Rozpoczęcie kolędy w tych dniach od godz. 9-tej.
Serdecznie proszę o przyjazd po mnie 10 minut wcześniej i o odwiezienie mnie na plebanię po zakończeniu wizyty w danym dniu.

VI. Dziękuję Panu kościelnemu i jego bliskim za przygotowanie dekoracji świątecznej w kościele, także dzieciom i młodzieży za przygotowanie i udekorowanie choinek serduszkami, które dzieci przynosiły w czasie nabożeństw różańcowych.

VII. Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.