Ogłoszenia Parafialne 12.01.2020 r.

Niedziela Chrztu Pańskiego – 12.01.2020 r.
I. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa Boga Ojca o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

II. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich.

III. W dniach od 18 do 25 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno. Nasza osobista komunia z Panem Bogiem musi przekładać się na relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy.

IV. W tym tygodniu chciałbym nawiedzić z wizytą duszpasterską mieszkańców Sędowic w następującym porządku:
od P. Krzysztofa Puchały – 1 – do P. Władysławy Staszowskiej -42 Poniedziałek.
od P. Krzysztofa Matuszewskiego-44 do P. Stanisława Ciesielskiego-193 Środa.
od P. Mariana Klamińskiego -192 do P. Jana Mitręgi -106 Czwartek.
od P. Zygmunta Matuszczyka – 108 do P. Anny Kwiecień – 141 Piątek.
Wały Sędowskie Rod. Domagała i Helenówka do Rod. Staszowskich – Sobota.
Bardzo proszę o przyjazd po mnie 10 min. przed rozpoczęciem kolędy i odwiezienie mnie do plebani po zakończeniu wizyty. Wyjątek sobota – udam się własnym autem. Początek kolędy o godz. 9-ej.

V. Wczoraj pożegnaliśmy śp. Józefa Nowaka – bliskim składamy wyrazy współczucia, a zmarłego polecamy Miłosiernemu Bogu – Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie. …

VI. Wszystkich solenizantów i jubilatów najbliższych dni polecamy w modlitwie Bożej opiece.