Ogłoszenia parafialne 29.03.2020 r.

V  Niedziela  Wielkiego Postu  –  29.03.2020 r.

I. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupiamy się na rozważaniu męki Pańskiej. Zachęcam do modlitwy nabożeństwami Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali rodzinnie lub indywidualnie w domach. W kościele tych nabożeństw nie będzie.

II. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

III. Spowiedź pierwszo piątkowa w kościele od godz. 1530 i Msza Św. o godz. 16-ej,  i w kaplicy spowiedź od godz. 1730 później Msza Św.

Codziennie jest okazja do Spowiedzi św. i możliwość przyjęcia Komunii Św. pół godziny przed Mszą Św.

Bardzo proszę, aby na Msze św. w najbliższym czasie zarówno w dni powszednie jak i w Niedziele przychodziły tylko zamawiający intencje i to w liczbie nie większej niż 5 osób.

Zrozumiałe jest to, ze dla wielu z naszych sióstr i braci w wierze jest to wielką duchową niedogodnością, ale takie ograniczenie jest wymogiem przepisów mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się pandemii – jest to dla naszego bezpieczeństwa i naszych bliźnich.

Zachęcam do uczestniczenia zwłaszcza w Niedziele we Mszach Św. transmitowanych przez TV lub Radio.

IV. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Zachęcam, aby uczestniczący we Mszach Św. za pośrednictwem TV, lub radia również przygotowali tradycyjne palmy.

Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Obrzęd błogosławieństwa palm na każdej Mszy Św.

Podkreślam jeszcze raz – w najbliższym czasie we Mszach św. sprawowanych w kaplicy lub w kościele parafialnym może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób.

W zakrystii można nabyć Baranki wielkanocne rozprowadzane przez Caritas, jako wsparcie dla potrzebujących – Prasa katolicka – Niedziela.

V. Jubilatom i Solenizantom najbliższych dni składamy życzenia Bożego Błogosławieństwa, wszelkiego dobra i zdrowia.