Ogłoszenia Parafialne 05.04.2020 r.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 5.04.2020 r.
I. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”.

II. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne.
Przyznać musimy, że w tym roku końcowa część Wielkiego Postu i okres świąteczny są dla nas wyjątkowo trudne – wierni pozbawieni są możliwości bezpośredniego udziału w liturgii w kościele parafialnym.
Ufam jednak, że większość z nas korzystając z przekazów TV – w możliwie owocny sposób przeżyje te szczególne dni dla naszej wspólnoty wierzących w Zmartwychwstałego Pana Jezusa.

III. Święte Triduum Paschalne rozpoczniemy sprawowaniem pamiątki Ostatniej Wieczerzy – Msza Wieczerzy Pańskiej w czwartek o godz. 18-ej.

IV. Liturgia Meki Pańskiej z Adoracją Krzyża Św. w Wielki Piątek zostanie odprawiona o godz. 18-ej. Po Komunii św. przeniesiemy Najświętszy Sakrament do grobu Pańskiego. Kościół będzie otwarty do godz. 21-ej. W tym czasie możliwość indywidualnej adoracji P. Jezusa. Przypomnę, że nadal obowiązuję ograniczenie ilości obecnych wiernych w kościele do 5 osób tak podczas nabożeństw jak i poza nimi.

V. Wielka Sobota to czas modlitwy i wyciszenia przy grobie Chrystusa. Nie będzie błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny w kościele. Zachęcam, aby w domach przygotować koszyczki z pokarmami i we wspólnej rodzinnej modlitwie prosić Boga o uświęcenie świątecznych potraw.
Tekst specjalnej modlitwy na internetowej stronie parafii.
Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 18.00.

VI. WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.
Procesji Rezurekcyjnej nie będzie natomiast Msza Św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem o godz. 6.00.
Później Msze Św. o godz. 10-ej w kaplicy i 12-ej w kościele.
Nie będzie Mszy Św. o godz. 8-ej.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze Św. w porządku świątecznym.

VI. W zakrystii można nabyć Baranki wielkanocne rozprowadzane przez Caritas, jako wsparcie dla potrzebujących – Prasa katolicka – Niedziela.

VII. Jubilatom i Solenizantom najbliższych dni składamy życzenia Bożego Błogosławieństwa, wszelkiego dobra i zdrowia.