Ogłoszenia Parafialne 19.04.2020 r.

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 19.04.2020 r.
I. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

II. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Doświadczając bowiem miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci.

III. W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie możemy się wstydzić wiary.

IV. W tym tygodniu, w sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Świąteczną Eucharystię połączymy z nabożeństwem błagalnym. Wszyscy wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory.

V. Zbliża się termin I Komunii Św. W związku z pandemią ks. bp Ordynariusz wyda odpowiednie zarządzenia w tym względzie. Na dzień dzisiejszy ks. bp prosi o nie podejmowanie żadnych wiążących decyzji.

VI. Od minionego czwartku mamy obowiązek używania maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej, także w kościele – kapłani na czas sprawowania liturgii są zwolnieni z tego obowiązku. Od jutra obowiązuje przepis dopuszczający większą liczbę wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach – w kościele może uczestniczyć we wspólnej modlitwie maksymalnie 12 osób, a w kaplicy 8. Zasada ta dotyczy Niedziel i dni powszednich – praktycznie na Mszę św. mogą przychodzić zamawiający intencje i bliscy.
Pozostali wierni nadal mogą korzystać z dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy Św. Niedzielnej w kościele, czy kaplicy, ale uczestniczą pobożnie w nabożeństwach transmitowanych przez TV.