Ogłoszenia Parafialne 26.04.2020 r.

III Niedziela Wielkanocna – 26.08.2019 r.
I. Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.

II. W trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do każdego wierzącego. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza. Nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach.

III. W ostatnią niedzielę kwietnia z inicjatywy MIVA Polska tradycyjnie obchodzona jest Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców. Obserwując codzienność, dostrzegamy, jak pilna jest potrzeba modlitwy o bezpieczne poruszanie się po drogach i wzajemny szacunek między kierowcami.

IV. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej będzie w kaplicy od 16-ej, w kościele od 17.30. W piątek przez przyjęcie Komunii św. wynagradzajmy Panu Bogu wszelkie zniewagi i brak żalu za popełnione grzechy. Na piątek 1 maja br. Ks.bp Ordynariusz udzielił wszystkim wiernym diecezji kieleckiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

V. W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym. W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i bliźnim.

VI. 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.00 i 18.00 – w kaplicy w Turze o godz. 10.00 .
Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.

VII. W sobotę przypada również doroczny Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.

VIII. W związku z pandemią ks. bp Ordynariusz zdecydował, aby uroczystości I Komunii Św. w naszej diecezji zostały przeniesione na termin późniejszy tzn. po wakacjach. W naszej parafii jeśli nic się nie zmieni Uroczystość ta będzie miała miejsce 13 września o godz. 12-ej. Gdyby rodzice dzieci mieli inną propozycję proszę o kontakt.
Przypomnę, że do czasu złagodzenia przepisów dotyczących pandemii – w kościele podczas nabożeństw może być obecnych nie więcej niż 12 osób, a w kaplicy 8. Podczas nabożeństw mamy obowiązek zakrywania ust i nosa.

IX. Bożej Opieki przyzywamy dla Jubilatów i Solenizantów najbliższych dni.
X. W minionym tygodniu w naszym kościele odbył się pogrzeb śp. Władysława Bijaka – bliskim składamy wyrazy współczucia, a zmarłego polecamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie… .