Ogłoszenia parafialne 01.11.2020 r.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 01.11.2020 r.
I. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

II. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.

III. Przez cały miesiąc listopad, a nie jak zazwyczaj przez osiem pierwszych dni listopada (do 8 listopada) duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
IV. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Świętej w kościele o godz. 16-ej, a w kaplicy o 18-ej. Pół godziny przed Mszą Św. okazja do spowiedzi pierwszopiątlkowej.
V. Raz na ok. 5 lat w każdej parafii ma miejsce tzw. Wizytacja kanoniczna. Przedstawiciele Kurii Diecezjalnej w Kielcach dokonali już oceny stanu parafii w dziedzinie duszpasterskiej, ekonomicznej i katechetycznej. Na zakończenie będziemy gościć w naszej wspólnocie ks. bp Andrzeja Kaletę w przyszłą Niedzielę.
Ks. biskup będzie obecny i wygłosi kazanie na Mszy Św. w kaplicy w Turze o godz. 10-ej. Później tj. o godz. 11.30 przewidziane jest spotkanie modlitewne na naszym parafialnym cmentarzu. O godz. 12-ej. uroczysta Suma w kościele, której będzie przewodniczył i wygłosi kazanie ks. biskup. Po Mszy Św. o godz. 12-ej. będzie specjalne błogosławieństwo dzieci. Zapraszam do udziału w tych wydarzeniach z zachowaniem zaleceń sanitarnych i ograniczeń dotyczących ilości wiernych – w kościele – 25, w kaplicy 18.

VI. Wszystkim przeżywającym swoje imieniny, czy jubileusze niech Pan Bóg błogosławi i obdarza wszelkim dobrem