Ogłoszenia Parafialne 10.01.21 r.

Niedziela  Chrztu Pańskiego –  10.01.2020 r.

I. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Tradycyjnie podczas liturgii biblii tysiąclecia śpiewamy kolędy do 2 lutego – M.B. Gromnicznej.

II. Jak wiemy ze względu na pandemię wizyta ks. bp Andrzeja w listopadzie została odwołana. Jednak z powodu, że rozpoczynają się wizytacje w kolejnych parafiach naszej diecezji zdecydowano, że mimo ograniczeń zakończenie wizytacji będzie miało miejsce w najbliższą Niedzielę.

Ks. biskup będzie obecny i wygłosi kazanie na Mszy Św. w kaplicy w Turze o godz. 10-ej. Później tj. o godz. 1130 przewidziane jest spotkanie modlitewne na naszym parafialnym cmentarzu. O godz. 12-ej. uroczysta Suma w kościele, której będzie przewodniczył i wygłosi kazanie ks. biskup. Po Mszy Św. będzie specjalne błogosławieństwo dzieci. Zapraszam do udziału w tych wydarzeniach z zachowaniem zaleceń sanitarnych.

III. Jeśli chodzi o prace remontowe przy naszym kościele to aktualnie czekamy na decyzję Ministerstwa odnośnie wniosku o dotację.

Ufam, że decyzja będzie pozytywna. Bez względu na to czy dotacja będzie przydzielona czy też nie – w tym roku musimy zacząć prace remontowe, bowiem kończy się okres ważności pozwolenia na remont. O tym jakie prace zostaną wykonane i w jakim zakresie zadecydujemy po konsultacji z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru budowlanego biorąc pod uwagę nasze możliwości finansowe.

IV. W tym roku nie będzie wizyty duszpasterskiej w dotychczasowej formie. Dlatego pozwolę sobie zapraszać mieszkańców poszczególnych części parafii na wspólne kolędowe spotkania w naszym kościele – w wyznaczone dni będzie odprawiona Msza Św. w intencji Rodzin naszej parafii – wspólne kolędowanie – dzielenie się spostrzeżeniami i uwagami. Terminy tych spotkań podam czytając intencje Mszalne. Bardzo proszę, aby przed przyjściem na Mszę Św. przygotować w domu stół – jak na kolędę – a po powrocie z kościoła w gronie rodzinnym odśpiewać kolędę – odmówić specjalną modlitwę, której tekst przekażę każdej rodzinie – dokonać pokropienia wodą święconą i ucałować krzyż.

V. Podczas Mszy Św. o godz. 8-ej, miał miejsce obrzęd poświęcenia odnowionych naczyń liturgicznych. Dwa kielichy Mszalne, jedna puszka do udzielania komunii Św. oraz kustodia do przechowywania konsekrowanej Hostii. Koszt został pokryty ze składek rodziców młodzieży bierzmowanej i dzieci przystępujących do I Komunii Św. w 2019 r. Odnowienia wymagają jeszcze dwie puszki.

Chrześcijańska księgarnia religijna

VI. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

VII. W czwartek pożegnaliśmy śp. Emilie Hola – bliskim składamy wyrazy współczucia, a zmarłą polecamy Bożemu Miłosierdziu – Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie … .