Ogłoszenia parafialne 14.03.2021 r.

IV Niedziela Wielkiego Postu – 14.03.2021 r.

I. Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania.

Są one okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. To proces, który dokonuje się w nas nieustannie. Na tej drodze wpatrujmy się w Jezusa, który podczas rozmowy z Nikodemem mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo narodzić, aby żyć.

II. W piątek rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne – jest to szczególny czas Łaski Bożej.

Uczestnicząc w rekolekcjach starajmy się zachować obowiązujące zalecenia sanitarne – limity uczestników nabożeństw – odpowiedni dystans i używając maseczek zakrywających usta i nos. Nauki rekolekcyjne będzie głosił ks. Denis Żółtecki – wikariusz par. Miłosierdzia Bożego w Pińczowie.
Program Rekolekcji dostępny w gablocie, oraz na stronie internetowej parafii.

III. Przypominam, że jeśli nic nie stanie na przeszkodzie bierzmowanie będzie 6.05 br. – czwartek – o godz. 17-ej.

Proszę, aby młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu zgłaszała się w celu zaliczenia wiadomości z małego katechizmu i pytań zamieszczonych w niezbędniku bierzmowanego. Możliwość wykazania się konieczną wiedzą w dni powszednie po Mszy Św. wieczornej. Trzeba to uczynić najpóźniej do końca marca. Kandydaci do bierzmowania powinni przynajmniej raz w miesiącu przystąpić do spowiedzi św. Wspólne spotkania będą miały miejsce bezpośrednio przed uroczystością związana z bierzmowaniem.

koronka do ducha św


Podobnie dzieci, które w tym roku przystąpią do I Spowiedzi i Komunii Św. – przygotowują się w ramach katechezy szkolnej, a wspólnie będziemy spotykać się na przygotowaniu liturgicznym.

IV. Zachęcam do nabywania i lektury prasy katolickiej

– nowe nr Niedzieli i Gościa Niedzielnego – jeszcze można nabyć pierwszy nr kwartalnika Gość Extra

V. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystynę Gajos i Janinę Białą – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia – zmarłe polecamy dobremu Panu Bogu. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie… .

VI. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.