Ogłoszenia Parafialne 23.05.2021 r.

  Niedziela  Zesłanie Ducha Św.  –  23.05.2021 r.

I. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy.

Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23), z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym.

II. Trwają nabożeństwa majowe. Zapraszamy do modlitwy w dni powszednie wieczorem o godz. 18-ej

III. W najbliższą Niedzielę na Mszy Św. o godz. 12-ej – 20 – oro dzieci z III klas SP przystąpi do I Komunii Św. Serdecznie apeluję do parafian, którzy nie są zaproszeni przez dzieci, aby w przyszłą Niedzielę przyjść na Mszę Św. o godz. 8-ej. z nabożeństwemmajowym. Z racji ograniczeń pandemicznych podczas Mszy Św. Pierwszokomunijnej w kościele mogą być obecne tylko dzieci i ich rodzice – pozostali uczestniczą na zewnątrz.

IV. Przygotowanie liturgiczne dla Dzieci przystępujących w tym roku do I Spowiedzi i I Komunii Św. jutro – poniedziałek o godz. 1600.

Sakrament Pokuty i Pojednania – czyli spowiedź dla Dzieci Pierwszokomunijnych, ich rodziców i krewnych, a także dzieci, które rok temu przeżywały Uroczystość I Komunii Św. ich rodziców i krewnych w tę sobotę o godz. 1900. Gdyby ktoś miał przeszkody w tym terminie możliwość spowiedzi także w piątek po nabożeństwie majowym.

V. W środę Dzień Matki. W modlitwie szczególnie pamiętamy o naszych matkach z okazji ich święta. Niech Najświętsza Maryja Panna, wzór macierzyńskiego serca, nieustannie wyprasza potrzebne dary, a wdzięczność i miłość najbliższych zawsze radują Wasze serca.

VI. Ministranci przed kościołem oferują prasę katolicką – nr Gościa Niedzielnego – Niedzieli – Małego Gościa Niedzielnego dla Dzieci. Zachęcam do lektury.

VII. Dzisiaj obrzędy poświęcenia pól i modlitwy o urodzaje w Jelczy Wielkiej od godz. 16-ej – początek obok figury przy szosie – następnie w Jelczy Małej – 1630. Tur Dolny – 1645, Tur Piaski – 1700 i Tur Górny – o godz. 1715. Modlitwy przy ołtarzach o przygotowanie których proszę mieszkańców poszczególnych miejscowości. Nie będzie procesji.

VIII. Wstawiennictwu Matki Bożej polecamy wszystkich solenizantów i jubilatów nowego tygodnia.