Ogłoszenia parafialne 19.09.2021 r.

XXV  Niedziela  Zwykła  –  19.09.20201 r.

I. Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie Bożym, w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i poznać Chrystusa. Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej, obserwującej Go stać się Jego uczniem. Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.

II. W poniedziałek przy skuwaniu tynków pracowała jedna osoba – serdeczne Bóg Zapłać – ze względu na brak innych chętnych do pomocy skuwanie dokończono z wynagrodzeniem za pracę.

III.  Dzisiaj podczas Mszy Św. o godz. 12-ej – Kuba Jankowski zostanie uroczyście przyjęty do grona ministrantów naszej parafii.

IV. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i Niedziela

V. Nowożeńcom Angelice i Kacprowi życzymy wszelkiego dobra w życiu małżeńskim i rodzinnym, Bożego Błogosławieństwa – dziękujemy za kwiaty na Ich zaślubiny i dzisiejszą Niedzielę.

VI. Solenizantów i jubilatów najbliższych dni polecamy opiece patronów i życzliwości najbliższych.