Ogłoszenia Parafialne 12.12.2021 r.

III  Niedziela  Adwentu  –  12.12.2021 r.

I. Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również różowy kolor świecy w dekoracji przed ołtarzem.

II. Kończą się w dniu dzisiejszym, nasze Parafialne Rekolekcje Adwentowe. Serdecznie dziękuję wszystkim Parafianom, którzy uczestniczyli gorliwie w nabożeństwach rekolekcyjnych.

Zapewne wśród nieobecnych, są tacy, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w Rekolekcjach, ale ufam, że duchowo się z nami łączyli.

Polecamy Panu Bogu tych, którzy świadomie zaniedbują praktyki religijne z lenistwa, prosimy dla nich o Światło Ducha Św. aby mogli odkryć Dobroć Pana Boga, aby odczuli potrzebę bliskości Stwórcy i bliźniego w wierze.

W imieniu wszystkich, którzy uczestniczyli w Naszych Duchowych Ćwiczeniach jakimi są Rekolekcje i w Imieniu Własnym, serdecznie Dziękuję O. Januszowi ze Zgromadzenia Redemptorystów, za obecność, wspólną modlitwę i za głoszone Słowo Boże.

Dziękując już dziś składamy O. Januszowi serdeczne życzenia Dobrych i Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiego Dobra od Boga i ludzkiej życzliwości  w pracy duszpasterskiej.

III. Jutro, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny.

IV. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritas. Miejmy wrażliwe i otwarte serca. Wielu chciałoby wykreślić z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu. Bez osoby Syna Bożego można świętować, ale na pewno nie Boże Narodzenie.

V. W ubiegłą Niedzielę jako pomoc Kościołowi na Wschodzie złożono ofiarę . Pieniądze przesłałem na konto fundacji wspomagającej tę wspólnotę wierzących. Za ofiary serdeczne Bóg Zapłać.

VI. W tym tygodniu P. Marian – nasz kościelny dostarczy parafianom dzisiaj poświęcone Opłatki Wigilijne w następującym porządku:

Tur Górny i Tur Piaski – poniedziałek, Tur Dolny i Pawłowice – wtorek,

Sędowice od Wałów – środa, Sędowice II cz. w stronę Cmentarza – czwartek.

W Jelczy Małej i Wielkiej – w piątek – ofiary składane przy tej okazji zasilą kasę parafialną – tacową – z której pokrywane są bieżące wydatki – m.in. podatki także kurialne, ubezpieczenia, energia elektryczna oraz wynagrodzenie dla P. Kościelnego i P. Organisty.

VII. Od czwartku Roraty połączone z Nowenną przed Bożym Narodzeniem

VIII. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i Niedziela.

IX. Serdeczną pamięcią otaczamy wszystkich solenizantów i jubilatów rozpoczętego tygodnia. Niech radość w Panu będzie Waszym udziałem.