Ogłoszenia parafialne – 14.03.2022 r.

II  Niedziela  Wielkiego Postu  – 13.03.2022 r.

I. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących.

Przy wyjściu z kościoła możemy złożyć ofiarę jako wsparcie dla Dzieł Misyjnych Kościoła.

II. Zapraszamy na nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek o godz. 16 –ej. Będziemy kroczyć śladami Zbawiciela i wchodzić w tajemnice Jego męki i śmierci.

III. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. https://e-religijne.pl/pl/c/Kadzidlo-koscielne/55 Jest także orędownikiem dobrej śmierci. Zapraszamy w tym dniu na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających.

IV. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i Niedziela. Jest nowy marcowy nr Gościa Extra – poświęcony postaci Św. Ojca Pio.

Z regału w głównych drzwiach kościoła można zabrać nieodpłatnie czasopisma np. dotyczące Misji, Trzeźwości i ciekawe czasopismo List do Pani.

V. Rozpoczął się tzw. Kurs Przedmałżeński – przygotowanie do godnego i ważnego przyjęcia sakramentu małżeństwa, którego ukończenie jest bezwzględnie wymagane do zawarcia małżeństwa – spotkanie w kościele w parafii Św. Jana Ap. w Pińczowie – dzisiaj – 14.03 o godz. 17-ej.

VI. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na Boże natchnienia i wzrastania w miłości do Boga i ludzi.