Ogłoszenia parafialne 08.05.2022 r.

IV  Niedziela  wielkanocna  – 08.05.2022 r.

I. Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym seminarium.

II. W naszej świątyni nabożeństwa majowe w dni powszednie po Mszy Św. o godz. 18-ej w niedzielę o godz. 12-ej. Serdecznie zapraszamy, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach.

Dziękuję wszystkim, którzy gorliwie uczestniczą w tych nabożeństwach.

Jednak ilość wiernych na wspólnej modlitwie jest bardzo mała. Czyżby w naszej parafii wierni czuli się tak bezpieczni i samowystarczalni, że nie potrzebują już Pana Boga, nie chcą opieki Matki Bożej. A jest o co się modlić: o pokój na świecie, na Ukrainie, w Europie, o zdrowie, o bezpieczeństwo w pracach polowych, o odpowiednią pogodę dla upraw, o zgodę w rodzinie, czy w sąsiedztwie.

https://e-religijne.pl/pl/c/Liturgia-Godzin/149

A jeśli nawet ktoś uważa, że nie ma się o co modlić, to chociaż przez modlitwę we wspólnocie niech dziękuje Panu Bogu za to że żyje, że dopisuje zdrowie, że szczęśliwie w zgodzie z bliźnimi przeżywa dni i lata swojej doczesności, że uniknął zakażenia w czasie pandemii, albo że przeżył zakażenie.

Aby zachęcić więcej osób do wspólnej modlitwy zapraszam na nabożeństwa majowe: w poniedziałki – mieszkańców Sędowic;

we wtorki – mieszkańców Wrocieryża;

w środy – mieszkańców Jelczy Małej, Jelczy Wielkiej i Pawłowic,

w czwartki – mieszkańców Tura Dolnego;

w piątki – mieszkańców Tura Piski i Tura Górnego,

a w soboty dzieci i młodzież z całej parafii.  

III. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i Niedziela.

IV. Dzisiaj obrzędy poświęcenia pól – Sędowice – I – przy R. Jonczyk; II – Szkoła; III – R. Ciesielskich – rozpoczniemy o godz. 1600.

Wrocieryż – I – przy R. Kozik; II – R. Bardzyńskich; III – przy drodze; IV – R. Skowronek – rozpoczniemy o godz. 1730

V. W przyszłą Niedzielę obrzędy poświęcenia pól i modlitwy o urodzaje w Jelczy Wielkiej od godz. 16-ej – początek obok figury przy szosie – procesja do przygotowanych ołtarzy w kierunku Jelczy Małej i tam zakończenie. W Turze Dolnym – 1730, Tur Piaski – 1745 i Tur Górny – o godz. 1800.

VI. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego zebrano do puszek ofiarę – pieniądze przesłałem na konto Caritas. Ofiarodawcom serdeczne Bóg Zapłać

VII. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy gorliwości w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz otwartości na Boże natchnienia.