Ogłoszenia Parafialne 11.09.2022 r.

XXIV  Niedziela  zwykła  – 11.09.2022 r.

I. Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku. Dobry Bóg w swojej łaskawości zgromadził nas w świątyni, abyśmy po raz kolejny sprawowali pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech moc Boga płynąca z tajemnicy Eucharystii wspomaga nas w naśladowaniu Zbawiciela i dźwiganiu codziennego krzyża.

II. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła.

III. Dzisiaj przeżywamy dzień Seminaryjny – wspólnie z alumnem modlimy się w intencji powołań do Służby w Kościele. Życzymy wytrwałości  w przygotowaniu do kapłaństwa wszystkim klerykom, a wychowawcom i profesorom Seminarium Światła Ducha Św. w kształtowaniu następnych pokoleń kapłanów naszej Diecezji.

IV. W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem.

V. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny. Nieustannie prosimy Dobrego Pana Boga o dar Pokoju w świecie, zwłaszcza na Ukrainie.

VI. Zapraszam młodzież  uczęszczającą do  kl. VIII SP i I kl. SPP, tych, którzy wyrażają chęć przyjęcia sakramentu bierzmowania – na spotkanie wraz z rodzicami w przyszłą Niedzielę na Mszy Św. o godz. 12-ej. Dzieci przygotowujące się do I Spowiedzi i Komunii Św. dzisiaj odbierają swoje indeksy.

VII. Serdeczne Bóg Zapłać składam rodzinom które zakupiły kwiaty i przystroiły kościół na dzisiejszą Niedzielę.

Na przyszłą Niedzielę proszę, aby o kwiaty do kościoła zadbały kolejne osoby.

VIII. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i Niedziela.

IX. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości i mocy Pana w codziennym życiu, posłuszeństwa Jego słowu oraz nieustannego dawania świadectwa przynależności do Boga i Kościoła.