Ogłoszenia parafialne 18.09 – 25.09.2022 r.

XXV  Niedziela  Zwykła  – 18.09.2022 r.

I. Dziś dwudziesta piąta niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wspólnie, abyśmy zachowując Boże przykazania, zasłużyli na życie wieczne (kolekta mszalna). Niech udział w świętych obrzędach wspomaga nas na drodze wiernego wypełniania Bożego prawa.

II. Dziś przypada także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą otaczamy wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie służyli prawdzie. W korzystaniu z przestrzeni medialnej niech wszystkim towarzyszy wzajemna życzliwość i szacunek. Dziękujemy także za media katolickie, które służą szerzeniu Dobrej Nowiny.

III. P. Wójt Gminy Michałów zwrócił się z prośbą, aby w ramach ogłoszeń parafialnych podać do wiadomości informację ,iż w związku z realizacją projektu „Michałów – Cyfrowy Urząd blisko mieszkańca” w najbliższych dniach odbędzie się wymiana wodomierzy – wymianę przeprowadza nieodpłatnie firma P.H.U Partner, której pracownicy będą posiadać stosowne identyfikatory. Prośba, aby umożliwić tę wymianę w Państwa domach w terminach:

Tur Górny – 19 i 20.09; Tur Piaski – 20.09; Tur Dolny – 21 i 22.09; Pawłowice 23-27.09; Jelcza Mała i Jelcza Wielka – 28.09: Wrocieryż – 29 i 30.09. Sędowice w październiku – dokładny termin zostanie podany później. W razie wątpliwości i pytań należy kontaktować się z Urzędem 41/356 52 43 w. 42.

IV. Serdeczne Bóg Zapłać składam rodzinom i osobom za zakupienie kwiatów i przystrojenie kościoła na dzisiejszą Niedzielę. W przyszłości proszę, aby dzień wcześniej poinformować mnie lub P. Kościelnego o dniu i godzinie dostarczenia kwiatów.

V. Dziękuję wszystkim, którzy do tej pory złożyli deklaracje dysponentów grobu – 39. Dla ścisłości deklaracje składają wszyscy opiekujący się grobami bliskich, także Ci, którzy mają uregulowaną opłatę za miejsce, która jest ważna 20 lat. Na stronie internetowej parafii dostępny jest regulamin cmentarza w zakładce „informacje” – warto się zapoznać z jego treścią, aby uniknąć różnych nieporozumień – przypomnę, że zamierzone prace przy grobach takie jak: przeniesienie szczątków osób pochowanych,

– wjazd pojazdami mechanicznymi,- prace remontowo-budowlane, kamieniarskie, brukarskie,- sadzenie lub usuwanie drzew i krzewów,

– utwardzenie gruntu wokół grobu,- montaż ławek na stałe przytwierdzonych do podłoża, należy odpowiednio wcześniej zgłosić w Kancelarii Parafialnej.

VI. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i Niedziela, Promyczek Dobra dla Dzieci.

VII. Wszystkich jubilatów i solenizantów tego tygodnia niech Bóg hojnie obdarza swoją łaską i dobrym zdrowiem,  umacnia w wierze, nadziei i miłości oraz prowadzi światłem swojej prawdy.

VIII. W miniony piątek pożegnaliśmy śp. Michalinę Sadowską – bliskim składamy wyrazy współczucia – zmarłą polecamy Dobremu Panu Bogu – Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie… .