Ogłoszenia Parafialne 06.11.2022 r.

XXXII  Niedziela  zwykła  – 06.11.2022 r.

I. Dziś trzydziesta druga niedziela zwykła w roku kościelnym. Błagamy Boga, aby oddalił od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie Mu służyć.

II. W środę, 9 listopada, przypada święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Bazylika na Lateranie jest kościołem katedralnym biskupa Rzymu, czyli papieża. Nad wejściem widnieje napis w języku łacińskim: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

III.  W piątek, 11 listopada, przypada Święto Niepodległości. Zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji naszej ojczyzny. Modlitewną pamięcią będziemy ogarniać wszystkich, którzy zginęli w walce o jej wolność. Niech zewnętrznym znakiem naszego świętowania będzie wywieszona flaga narodowa.

Jest to zarazem Uroczystość Odpustowa ku czci Św. Marcina Bp i wyznawcy – patrona naszej parafii.

Msze Św. w kościele o godz. 8-ej i 12-ej. Nie będzie Mszy Św. w kaplicy. Zwyczajem ubiegłych lat, niech dzień naszego Odpustu parafialnego będzie takim naszym lokalnym – świętowaniem Dnia Niepodległości, dniem Modlitwy za Ojczyznę. – Zapraszam na uroczystą Sumę Odpustową o godz. 12-ej – władze Samorządowe – poczty sztandarowe OSP i innych organizacji z terenu Gminy, wszystkich strażaków, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich – Po Sumie procesja eucharystyczna wokół kościoła – zapraszam całą asystę – Liturgiczną Służbę Ołtarza, naszych strażaków i w miarę możliwości dziewczynki do sypania kwiatów.

Biskup Kielecki Jan Piotrowski, odpowiadając na prośby i zapytania, udziela wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Kieleckiej dyspensy od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 11 listopada 2022 r.

Jednocześnie biskup zachęca tych wiernych, którzy skorzystają z łaski dyspensy, aby jako zadośćuczynienie pomodlili się odmawiając jedną Tajemnicę Różańca w intencjach Ojca Świętego i Biskupa Kieleckiego oraz o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

IV. W niedzielę, 13 listopada – jak co roku w 2 Niedzielę tego miesiąca -będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku wesprzemy duchowo i materialnie ofiarami zebranymi do puszek przy kościele i kaplicy, ogarniętą wojną Ukrainę.

V. Serdecznie dziękuję P. Zygmuntowi Mika za użyczenie i przygotowanie wraz z P. Andrzejem Kierkowskim nagłośnienia na cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Św. Dziękuję P. Mirosławowi Wykurz, który jak co roku zapewnił dostęp do energii elektrycznej potrzebnej do nagłośnienia.

Osobiście dziękuję za składane  ofiary przy zamawianiu wypominek.

VI. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i Niedziela.

VII. Wójt Gminy Michałów informuje o możliwości składania wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pok. 5 i 7 na piętrze.

Zgodnie z ustawą będzie możliwość zakupu wskazanego materiału opałowego po cenie nie większej niż 2000 zł. za tonę. Zakup podzielony na dwie transze: max. 1,5 tony do końca tego roku, oraz max. 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Szczegóły w gablocie przy kościele.

VIII. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy otwartości na Boże słowo oraz odwagi w podejmowaniu codziennych obowiązków względem Boga i bliźniego.