Ogłoszenia parafialne 05.02.2023 r.

V Niedziela Zwykła – 05.02.2023 r.

I. Dziś przy stole Eucharystii gromadzi nas piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.

II. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie, wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.

III.  Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o godz. 16 –ej, 30 min. przed Mszą Św. okazja do spowiedzi Św. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni!

IV. Przypominam, że również w każdą środę kierujemy nasze prośby to Tej, którą nazywamy Cudowną Lekarką w chorobach podczas Nowenny i Mszy Świętej o godz. 16-ej. – serdecznie zapraszam na to modlitewne spotkanie! Wszak wezwanie Maryi z Lourdes i z wielu innych miejsc nadzwyczajnej ingerencji Bożej także na naszej polskiej ziemi ciągle jest aktualne. W trudnych, pełnych lęków i obaw, niepewności i realnych zagrożeń współczesnych czasach nieustannie, z wiarą i ufnością zwracajmy się do Maryi, Matki naszej najlepszej i Orędowniczki pewnej u Boga. 

V. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i Niedziela.

VI. 2 lutego złożono na tacę ofiarę jako wsparcie dla zakonów kontemplacyjnych w naszej diecezji. Pieniądze przesłałem na konto wskazane przez Kurię diecezjalną.

VII. Dziękuję rodzinom: Pasek, Bieleckich, Zarzyckich i Deka za zakupienie i dostarczenie kwiatów do dekoracji kościoła.

VIII. Dziękuję P. Marianowi naszemu kościelnemu i Jego małżonce za usunięcie dekoracji świątecznej i innym osobom za pomoc w przeniesieniu konstrukcji szopki na miejsce przechowania.

IX. Serdeczne życzenia i dar modlitwy niech towarzyszą wszystkim obchodzącym w najbliższych dniach urodziny i imieniny.