Ogłoszenia parafialne 12.03.2023 r.

III Niedziela Wielkiego Postu – 12.03.2023 r.

I. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w miłosierdzie Boże. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych: piątkowej Drodze krzyżowej o godz. 16-ej i niedzielnych Gorzkich żalach na zakończenie Mszy Św. o godz. 12-ej. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

II. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem.

III. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza „Caritas”, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym i będącym w potrzebie w całej Polsce oraz biednym Polakom i umęczonym wojną braciom poza granicami naszej ojczyzny.

IV. Wiersz Marcina Wolskiego „Z Norwida”. Poetycka odpowiedź na ataki postkomunistów na świętego Jana Pawła II nawiązuje do wiersza Cypriana Kamila Norwida „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie…”.

Coś ty Polakom zrobił, Janie Pawle, że Cię łajdacy szkalują tak nagle,

łasząc się pierwej… Gdy na podstawie starych akt ubeckich

dzieci agentów dawnych służb sowieckich plują codziennie.

Pamiętam wasze twarze, tak skupione, wpatrzone w Ciebie jak w świętą ikonę,

te komplementy i te fotografie, których zrachować nawet nie potrafię…

Świat nam się zmienia, chociaż nie za bardzo, gdy jego piękno miesza się z ohydą.

Bo kiedy maski i łuski opadną, święty staje się świętszym, gnida nadal gnidą.

V. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i Niedziela, Promyczek Dobra dla Dzieci

VI. W ubiegłą Niedzielę jako wsparcie dla Misji zebrano do puszek ofiarę, pieniądze przesłałem na konto Dzieła Misyjnego, a tydzień wcześniej zebrano of. na pomoc dla Ukrainy, pieniądze przesłano na konto Caritas – ofiarodawcom składam serdeczne Bóg Zapłać.

VII. Serdecznie proszę, aby w miarę możliwości zorganizować zbiórkę ofiar na kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego podobnie jak w poprzednich latach.

VIII. W zakrystii można nabyć Baranki Wielkanocne – rozprowadzane przez Caritas Polską – dochód przeznaczony jest dla potrzebujących.

IX. Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzymy błogosławionych owoców wielkopostnej przemiany i wszelkich potrzebnych łask.