Ogłoszenia duszpasterskie 04.06.2023 r.

Niedziela Najświętszej Trójcy 04.06.2023 r.

I. Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy, w której Kościół wyznaje wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach. Ta prawda wiary przekracza możliwości naszego rozumu i pozostaje dla nas wielką tajemnicą. Najprostszym jej wyznaniem jest modlitwa „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu (…), a także znak krzyża.

II. W środę przeżywaliśmy uroczystość Odpustową ku czci M.B. – wszystkim, którzy wzięli udział w nabożeństwach składam serdeczne Bóg Zapłać – zwłaszcza tym, którzy czynnie zaangażowali się w procesję Eucharystyczną. Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, Panom niosącym chorągwie, Dzieciom Komunijnym i z Rocznicy, Dziewczynkom sypiącym kwiaty i ich mamom, Liturgicznej Służbie Ołtarza,  i wszystkim wiernym. Szczególne podziękowanie kieruję do tych Pań z KGW Tur Dolny, które z własnej inicjatywy postarały się o odnowienie feretronu procesyjnego z figurą. Dziękuję wszystkim, którzy troszczą się o figury i krzyże przydrożne wykaszając trawę i malując postumenty.

III.  W czwartek, 8 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną świętem Bożego Ciała. Przez udział w procesji wyznajemy naszą wiarę w realną obecność Chrystusa w Chlebie eucharystycznym. Msze Święte tego dnia w porządku Niedzielnym. Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy po Mszy Świętej o godz. 1200. Prosimy o przygotowanie ołtarzy. W tym roku serdecznie proszę mieszkańców Sędowic z domów:

od nr 1 – 40, o przygotowanie ołtarza przy posesji P. Franciszka Kozika;

z domów od nr 41 – 80 i 191 – 197 przy posesji P. Bogdana Matyjasa;

z domów od nr 81 – 120 przy posesji Rod. Jonczyk;

z domów od nr 121 – 185 przy posesji Rod. Skowronków.  

Bardzo proszę Naszych strażaków o zabezpieczenie procesji szczególnie na odcinku głównej szosy.

Włączmy się czynnie w przygotowanie procesji, udekorowanie okien w domach, niech będzie to wyraz naszej miłości do Zbawiciela. Zapraszamy strażaków Panie z KGW, Dzieci Komunijne i te które rok temu przystąpiły do I Komunii Św.  w strojach liturgicznych, LSO i osoby do niesienia chorągwi, feretronów, dziewczynki do sypania kwiatów.

Dziewczynki, które będą sypać kwiaty, Liturgiczną Służbę Ołtarza zapraszam na przygotowanie w środę o godz. 1730.

IV. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i nowy kw. Magazyn Niedzieli.

V. Jutro Dzieci I Komunijne i z Rocznicy z Rodzicami i inni udajemy się z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej w Kałkowie i na Św. Krzyż – wyjazd o godz. 700 z parkingu przy kościele – Dzieci zabierają ze sobą stroje liturgiczne. Składam serdeczne podziękowanie Dzieciom z I Komunii Św. i ich rodzicom za dar pieniężny na potrzeby Misji.

VI. Niech Bóg Jedyny w Trzech Osobach błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.