Ogłoszenia parafialne 16.07.2023 r.

XV Niedziela Zwykła –  16.07.2023 r.

I. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata!

II. Dziękuję serdecznie osobom i rodzinom – za kwiaty na dzisiejszą niedzielę i rozpoczynający się nowy tydzień. W tym tygodniu serdecznie proszę, aby o kwiaty do naszej świątyni zadbały następne osoby i rodziny.

III. W sobotę,  22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Zyskała tytuł apostołki Apostołów, ponieważ to ona pierwsza zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana. Jej kult w Kościele zachodnim rozpowszechnił się w XII wieku.  

IV. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i Niedziela.

V. W dalszym ciągu kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinni w najbliższym czasie spotkać się ze mną, aby wykazać się znajomością wymaganej wiedzy o prawdach naszej wiary. Codziennie z wyjątkiem niedzieli oczekuję po ostatniej Mszy Św. wieczornej.

VI. Ponieważ we wtorek, 25 lipca, czcimy Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, już w przyszłą niedzielę w naszej parafii pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie.

Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii będzie miało miejsce po każdej Mszy Świętej – już dziś serdecznie zapraszam!

VII. Prosimy Pana Boga, aby błogosławił wszystkim naszym wakacyjnym gościom, których witamy serdecznie – wszystkim przeżywającym swoje Imieniny , Urodziny i inne jubileusze – trudzącym się ciężką pracą na roli.