Ogłoszenia Parafialne

III Niedziela Adwentu – 17.12.2023 r.

I. Trzecia niedziela Adwentu przypomina nam o radości.

Oczekujemy razem z Niepokalaną Maryją i ze św. Janem Chrzcicielem na spełnienie się wielkich obietnic. Zbawienie całego świata jest bliskie.

Trzeci tydzień Adwentu to czas szczególnej modlitwy o chrześcijańskie życie rodzin. Codziennie będziemy polecać Panu Bogu rodziny naszej parafii, aby rozwijało się w nich życie wiary.

II. Kończą się w dniu dzisiejszym, nasze Parafialne Rekolekcje Adwentowe. Serdecznie dziękuję wszystkim Parafianom, którzy uczestniczyli gorliwie w nabożeństwach rekolekcyjnych.

Przykre jest to, że nie wszyscy, którzy przyznają się do Wiary Katolickiej, a nie mają przeszkód z racji podeszłego wieku czy choroby, wysłuchali Nauk Rekolekcyjnych i pojednali się z Panem Bogiem w Sakramencie Pokuty i pojednania – Spowiedzi Św.

W imieniu wszystkich, którzy uczestniczyli w Naszych Duchowych Ćwiczeniach jakimi są Rekolekcje i w imieniu własnym , serdecznie dziękuję O. Ryszardowi – Redemptoryście z Krakowa za obecność, wspólną modlitwę i za głoszone Słowo Boże.

Już dziś składamy O. Ryszardowi i Jego wspólnocie zakonnej serdeczne życzenia Dobrych i Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiego Dobra od Boga i ludzkiej życzliwości  w pracy duszpasterskiej.

III.  Jutro pan Marian dostarczy opłatki wigilijne do rodzin w Jelczy Małej i Wielkiej.

IV. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i Niedziela, Mały Gość dla Dzieci – Magazyn Niedzieli – artykuły o Kościele, Dziedzictwie i Ojczyźnie.

V. W ubiegłą Niedzielę jako pomoc Kościołowi na Wschodzie złożono ofiarę. Pieniądze przesłałem na konto fundacji wspomagającej tę wspólnotę wierzących. Za ofiary serdeczne Bóg Zapłać.

VI. W kaplicy w Turze zamontowano wyświetlacz tekstów pieśni – taki jak w kościele – koszty zostały pokryte ze składek mieszkańców Turów i Pawłowic w 2/3, 1/3 sponsor – pewna osoba.

VII. Są jeszcze do nabycia Świece Caritas – kalendarze misyjne – ścienne.

VIII. W zakrystii można zgłaszać osoby chore i w podeszłym wieku, które nie mogą przybyć do kościoła, a pragną przed Świętami Bożego Narodzenia przyjąć Sakramenty święte, a przez nie wsparcie Łaski Bożej.

IX. Otaczamy naszymi modlitwami  solenizantów i jubilatów tego tygodnia wraz z ich rodzinami