Ogłoszenia Parafialne – 07.01.2024 r.

Niedziela Chrztu Pańskiego – 07.01.2024 r.

I. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza więź z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie.

II. W minionym 2023 roku w naszej parafii było: 8 Chrztów; 27 Pogrzebów, 12 dzieci przystąpiło do I spowiedzi i  Komunii Św.,  5 par zawarło sakramentalny związek małżeński. 42 osoby przyjęło sakrament bierzmowania. Rozdzielono blisko 23 000 – komunii Św. Na dzień 31.12.23 r. na terenie parafii było zameldowanych 1 459 osób, z czego przynależących do wyznania rzymskokatolickiego 1 456 osób.

Statystycznie przyjmuje się, że zobowiązanych do uczestnictwa w Niedzielnych i Świątecznych Mszach Św. odliczając małe dzieci i osoby w podeszłym wieku to 80% całości wiernych – czyli ok. 1 164 osoby. Podczas liczenia wiernych w II niedzielę października ubiegłego roku we Mszach Św. w kościele i w kaplicy wzięło udział 329 osób, czyli – nie całe 29 % wiernych systematycznie troszczy się o swoją wiarę.

III. W naszej parafii c.d. wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą.

Niech będzie ona okazją do wspólnej modlitwy, rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru. W tym tygodniu chciałbym nawiedzić z wizytą duszpasterską parafian w następującym porządku: Sędowice – od nr 91 – 115 w poniedziałek; Sędowice – od nr 118 – 140 – w środę; Sędowice – Wały i Helenówka – czwartek; Wrocieryż – od nr 112 – 98 – piątek; Wrocieryż – od nr 97 – 70 – w sobotę. We wtorek nie będzie kolędy.

Rozpoczęcie kolędy w tych dniach od godz. 9-tej.

Serdecznie proszę o przyjazd po mnie 10 minut wcześniej i o odwiezienie mnie na plebanię po zakończeniu wizyty w danym dniu z wyjątkiem czwartku – ze względu na duże odległości udam się własnym pojazdem.

IV. Przed Świętami B.N. przy dostarczaniu opłatków przez Pana Mariana i do mnie osobiście złożono ofiarę. Ofiarodawcom składam serdeczne Bóg Zapłać.

Za ofiary składam serdeczne Bóg Zapłać.

W dniu wczorajszym zebrano na tacę jako wsparcie dla Misji – pieniądze przesłałem na konto Dzieł Misyjnych naszej Diecezji.

V. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i Niedziela.

VI. Jubilatom i Solenizantom najbliższych dni życzymy wszelkiego dobra i Bożego Błogosławieństwa.