Ogłoszenia parafialne 14.01.2024 r.

II Niedziela Zwykła – 14.01.2024 r.

I. Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto Baranek Boże, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić się przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia.

II. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy.

III.  Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i Niedziela, Promyczek Dobra

IV. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Pamiętajmy, że kapłan przychodzi do naszych domów i mieszkań, a przede wszystkim do rodzin z Bożym błogosławieństwem. W tym tygodniu chciałbym nawiedzić z wizytą duszpasterską parafian w następującym porządku:

Wrocieryż – od nr 68 do 43 – poniedziałek;

Wrocieryż – od nr 1 do 42 – w środę

Tur Górny od nr 56 – nr 23 – czwartek;

Tur Górny od nr 22 do Tura Piaski do Rod. Wrona – piątek;

Tur Piaski od nr P. Janusza Mazur do Sławomira Grzybowskiego – w sobotę.

Początek wizyty duszpasterskiej w podanych dniach od godz. 9-ej.

Serdecznie proszę o przyjazd po mnie 10 min. wcześniej i o odwiezienie po zakończeniu kolędy, z wyjątkiem poniedziałku i środy, bo nie ma takiej potrzeby.

V. Niech Jezus – Baranek Boży – wskazuje solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia drogę prowadzącą do zbawienia i obdarzy wszelkim dobrem.