Ogłoszenia parafialne -1.04.2024 r.

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 01.04.2024 r.

I. Przedłużamy radość z faktu, że Jezus zmartwychwstał, żyje i działa pośród nas. On pragnie z nami się spotykać, napełniać swoją obecnością, pokrzepiać nasze serca i napełniać odwagą do apostołowania – do głoszenia prawdy o Jego zmartwychwstaniu. Także Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przypomina o tej prawdzie w kierowanym do nas słowie. Pragnę z całego serca podziękować za składane w dniu dzisiejszym ofiary na tacę, które przeznaczymy na katolickie uczelnie i szkoły w naszej ojczyźnie.

II. Mimo że tylko dzień dzisiejszy jest dniem wolnym od pracy, postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Może warto przywrócić w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! i przez dni oktawy nim się pozdrawiajmy.

Z racji oktawy Wielkanocy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

III. Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie celebracji Triduum Paschalnego oraz udekorowanie naszej świątyni.Szczególne podziękowanie kieruję do P. Mariana naszego kościelnego, do jego małżonki i osób, które mu pomagały za posprzątanie kościoła wypranie obrusów ołtarzowych i przygotowanie dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

Panu Marianowi i SLO  dziękuję za przygotowanie i asystę przy Liturgii Triduum Paschalnego i procesji Rezurekcyjnej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg Zapłać Panu Stefanowi – organiście za prowadzenie śpiewu w Wigilię paschalną i podczas procesji.

Bóg zapłać Panom strażakom,  za wartę przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek OSP w Sędowicach, i w Wielką Sobotę – OSP z Tura Dolnego, OSP z Tura Górnego i OSP z Wrocieryża, oraz za asystę podczas procesji rezurekcyjnej i pocztom sztandarowym OSP. Bóg Zapłać Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich: z Nad Mierzawy i Tura Dolnego i Tura Górnego, szczególnie tym w strojach regionalnych za niesienie feretronów podczas procesji Rezurekcyjnej. 

Chcę serdecznie podziękować paniom z KGW z nad Mierzawy za inicjatywę i pokrycie kosztów  odnowienia feretronu z wizerunkiem Św. Marcina. Składam serdeczne Bóg Zapłać dziewczętom i SLO, za czytanie tekstów liturgicznych. Pani katechetce Renacie za zmobilizowanie wybranych uczennic do zaangażowania się w liturgię Triduum Paschalnego. Trzem dziewczynkom za sypanie kwiatów i ich Opiekunom. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim tym parafianom, którzy gorliwie uczestniczyli w liturgii Triduum Paschalnego i w adoracji. Dziękuję wszystkim tym, którzy pozytywnie odpowiedzieli na propozycję adoracji Pana Jezusa w Grobie w Wielki Piątek do północy w wyznaczonym porządku i tym osobom, które podczas tej adoracji prowadziły modlitwy.

IV. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i Niedziela.

V. Wszystkim Parafianom i Gościom świętującym w naszej wspólnocie te najważniejsze święta a szczególnie jubilatom i solenizantom tego tygodnia jeszcze raz życzymy obfitości Bożych darów i Bożej łaski: pięknych, radosnych i błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!