Ogłoszenia parafialne 19.05.2024 r.

Niedziela – Zesłanie Ducha Św. – 19.05.2024 r.

I. Dziś obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.

II. W dniu dzisiejszymobrzędy poświęcenia pól i modlitwy o urodzaje – Sędowice – I – przy R. Jonczyk; II – Szkoła; III – R. Ciesielskich – rozpoczniemy o godz. 1600.

Wrocieryż – I – przy R. Kozik; II – R. Bardzyńskich; III – przy drodze; IV – R. Skowronek – rozpoczniemy o godz. 1730

III.  Jutro zwrócimy się w sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierzących – Matki Kościoła w Jej święto poświęcone temu tytułowi, który uroczyście potwierdził papież Święty Paweł VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II w listopadzie 1964 roku.

IV. Dzieci przygotowujące się do I spowiedzi i Komunii Św. zapraszam na przygotowanie liturgiczne jutro – poniedziałek o godz. 1630.

V. W najbliższy czwartek, 23 maja, oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. Święto to zostało wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od ponad już dziesięciu lat jest obchodzone w naszej ojczyźnie.

VI. W najbliższą Niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 12-ej – 12 dzieci z III klas SP przystąpi do I Komunii Św. Serdecznie apeluję do parafian, którzy nie są zaproszeni przez dzieci, aby w przyszłą Niedzielę przyjść na Mszę Św. o godz. 8-ej. z nabożeństwemmajowym. Chodzi o to, aby było więcej miejsca dla rodziców i bliskich Dzieci podczas ich Uroczystości.

Sakrament Pokuty i Pojednania – czyli spowiedź dla Dzieci Pierwszokomunijnych, a także dzieci, które rok temu przeżywały Uroczystość I Komunii Św. ich rodziców i bliskich w najbliższy czwartek o godz. 1915.

Po zakończeniu spowiedzi spotkanie Rodziców, oraz dzieci, które przed rokiem przystąpiły do I Komunii Św.

VII. Zbliża się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało – już dziś zwracam się z prośbą, aby w przygotowanie ołtarzy angażowały się te osoby, które do tej pory tego nie robiły. W tym roku serdecznie proszę mieszkańców Wrocieryża z domów:

od nr 1 – 25, o przygotowanie ołtarza przy posesji P. Franciszka Kozika;

z domów od nr 26 – 47 przy posesji P. Bogdana Matyjasa

z domów od nr 52 – 89 przy posesji P. Staszowskiej – po lewej str. na zakręcie

z domów od nr 91 – 112; przy posesji Rod. Skowronków.

VIII. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism katolickich – Gość Niedzielny i Niedziela, kwartalnik Gość Extra – poświęcony Matkom Świętych

IX. Życzenia zdrowia i obfitości Bożych darów i łask przekazujemy Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia.