Ks. bp Andrzej Kaleta – wizytacja parafii.

BISKUP POMOCNICZYdoktor nauk humanistycznych,Biskup tytularny Massita Urodził się 14 lutego 1957 r. w Busku-Zdroju – pochodzi z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju. By wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, zrezygnował z kontynuowania studiów na Politechnice Świętokrzyskiej. Wcześniej ukończył Policealne Studium Zawodowe, uzyskując tytuł technika-mechanika. Jest doktorem nauk humanistycznych. W latach 2001-2015 był zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa …

Życzenia Świąteczne

Niech obecność Dzieciątka Jezus w żłóbku da tę pewność, że Bóg jest z nami, a my jesteśmy z Nim. Niech napełni serca radością, że w Nim możemy wszystko. Święta Rodzina, niech umacnia w nadziei, że dobro zwycięża i niesie Pokój. Niech obdarza wszelkimi potrzebnymi Łaskami ma czas świętowania Bożego Narodzenia i na cały nadchodzący Nowy 2021 Rok. ks. Marek

Dekret ks. bp Ordynariusza

DEKRET Drodzy Diecezjanie, Czcigodni Bracia Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego,             ostatnie dni, jakie przeżywamy, niosły coraz to liczniejsze zachorowania spowodowane szerzeniem się epidemii wywołanej przez koronawirusa. Wielu z nas doświadcza w tym czasie lęku o zdrowie własne i swoich bliskich. W sytuacji zagrożenia naszego zdrowia i życia trzeba nam zawierzyć się Bożej Opatrzności oraz stosować się w życiu codziennym i …

Dekret ks. bp Ordynariusza

W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego dnia 13 marca 2020 r., a potem przedłużoną do odwołania w dniu 23 marca 2020 r., kierując się dobrem duchowy wiernych, niniejszym             Odwołuję z dniem 1 czerwca 2020 r. …

Komunikat Kurii Diecezjalnej

KOMUNIKATZ inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. DialoguMiędzyreligijnego prosi, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy,postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własnąwiarą i tradycją – przedstawiciele rożnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji.Biskup …

Chrystus Zmartwychwstał – Alleluja…

Tegoroczny kontekst Świąt Paschalnych nie ujmuje nic z ich istoty.Przeżywając je w duchu wiary zobaczymy, zrozumiemy i doświadczymy więcej – jak Tajemnica Paschalna Chrystusa nadaje sens naszemu życiu i wszystkim życiowym doświadczeniom.To dzięki Chrystusowi Zmartwychwstałemu mamy przyszłość godną człowieka. Tak pomyślał Bóg. Przyjmijcie więc życzenia świąteczne – wszelkiego Dobra, wielu Łask Bożych, dobrej nadziei i ufności w Bożą Opatrzność. ks. …

„Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem” w TVP3

Dzięki życzliwości Telewizji Polskiej i dyspozycyjności o. Jacka Salija OP, TVP3 w paśmie ogólnopolskim nadawać będzie „Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem”. Nauki będą emitowane o godz. 20.40 w dniach 25, 26 i 27 marca br. (środa, czwartek, piątek), zaraz po transmisji Mszy św. z Jasnej Góry. Długość poszczególnych odcinków przewidywana jest na 20 minut.

Zarządzenie ks. bp Ordynariusza

W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na względzie troskę o życie i zdrowie wiernych na terenie Diecezji Kieleckiej, kierując się normą kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym: …