Ogłoszenia Parafialne 21 maja 2017 r.

VI Niedziela Wielkanocy – 21.05.2017
I. Wciąż trwamy radości paschalnej, przeżywając dziś 6. niedzielę Wielkanocy. Niech nie przestanie rozbrzmiewać w naszych sercach, myślach i rozmowach prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa, która jest podstawą naszej wiary. Przypomniała nam o tym również dzisiejsza liturgia.

II. W piątek 26 maja, będziemy obchodzić Dzień Matki. Z tej okazji nie tylko składajmy życzenia i podarunki naszym mamom, ale polecajmy je Bogu w modlitwie, prosząc dla nich o wszystkie potrzebne im łaski, by mogły dobrze wypełniać swoją misję. A dla tych, które już Pan powołał do wspólnoty ze sobą w niebie, prośmy o Boże miłosierdzie, aby mogły wyśpiewywać Jego chwałę na wieki.

III. Przygotowanie liturgiczne dla Dzieci przystępujących w tym roku do I Komunii Św. w najbliższą środę o godz. 16-ej.
Sakrament Pokuty i Pojednania – czyli spowiedź dla Dzieci Pierwszokomunijnych, ich rodziców i krewnych w piątek o godz. 19-ej.

IV. W najbliższą Niedzielę na Mszy Św. o godz. 12-ej – 30-oro dzieci z III klas SP przystąpi do I Komunii Św. Jest to duża grupa jak na współczesne warunki, dlatego serdecznie apeluję do parafian, którzy nie są zaproszeni przez dzieci osobiście, aby w przyszłą Niedzielę przyjść na Mszę Św. o godz. 8-ej. Chodzi o to, aby było więcej miejsca dla rodziców i bliskich Dzieci podczas ich Uroczystości.

V. W Polsce miesiąc maj jest tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach majowych, które w naszym kościele odprawiane są codziennie w połączeniu ze Mszą Św. o godz. 18-ej.

 

VI. W nocy z 4/5 czerwca na Jasnej Górze – czuwanie dla wiernych z dekanatu Pińczowskiego. Jest możliwość wyjazdu z Pińczowa – osoby zainteresowane uczestnictwem w tej modlitwie proszę o zgłoszenie się do mnie.

VII. Otaczając życzliwością i modlitwą wszystkich Jubilatów, Solenizantów najbliższych dni, zwłaszcza wszystkie Mamy życzę wszelkiego dobra i Bł. Bożego.
ks. Proboszcz.