Ogłoszenia Parafialne – Niedziela Zesłania Ducha Św. 4. 06. 2017 r.

Niedziela – Zesłanie Ducha Św. – 4.06.2017
I. Dzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która przypada dokładnie w 50 dni po Zmartwychwstaniu, kończymy obchody okresu wielkanocnego. Liturgia tego dnia ukazuje nam różnorodne dary związane z obecnością Ducha Świętego w naszym życiu. Podstawowym jest dar pokoju i jedności w naszych rodzinach oraz dar pojednania. Zwróćmy na to uwagę w naszych wzajemnych relacjach zarówno z domownikami, jak i z tymi, z którymi się spotykamy w pracy, w szkole czy w innych miejscach.

II. W naszej parafii w dniu dzisiejszym dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Spowiedzi Św. i I Komunii Św. kończą tzw. Biały Tydzień, a dzieci, które przed rokiem przeżywały te uroczyste chwile, dziś świętują Rocznicę tych duchowych wydarzeń. Rodzicom składam wyrazy podziękowania, za to że dbają nie tylko o stronę materialną wychowania, ale także o sprawy duchowe. Wasz drodzy rodzice przykład, jest dla młodego pokolenia ważnym punktem odniesienia w kształtowaniu ich postaw życiowych.
Dzieci pierwszokomunijne i z Rocznicy wraz z Rodzicami udają się na pielgrzymkę dziękczynną do Sanktuarium MB w Ludźmierzu i do Zakopanego w dniu 12.06 – poniedziałek – jeżeli będą wolne miejsca to inne chętne osoby będą mogły się wybrać na tę pielgrzymkę – koszt wyjazdu – 35 zł. od osoby.

III. W środę przeżywaliśmy uroczystość Odpustową ku czci M.B. – wszystkim, którzy wzięli udział w nabożeństwach składam serdeczne Bóg Zapłać – zwłaszcza tym, którzy czynnie zaangażowali się w procesję Eucharystyczną.
Jednocześnie w dzień odpustu zakończyliśmy nabożeństwa majowe – dziękuję dzieciom i dorosłym za dar wspólnej modlitwy w kościele w ciągu całego miesiąca i zachęcam, aby w czerwcu – miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa gromadzić się na wspólnej modlitwie podczas nabożeństw czerwcowych odprawianych w dni powszednie z Mszą Św. o godz. 18-ej.

IV. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała – dzień, w którym Najświętszy Sakrament niesiony jest w procesji do czterech ołtarzy przy drogach naszej parafii. Ołtarze znajdować się będą w tradycyjnych miejscach. Moja serdeczna prośba, aby w przygotowanie ołtarzy zaangażowała się większa liczba osób. Aby uniknąć takiej sytuacji, że nie wiadomo kto ma się tym zająć, w tym roku serdecznie proszę mieszkańców Wrocieryża z domów:
od nr 1 – 15, o przygotowanie ołtarza przy posesji P. Franciszka Kozika;
z domów od nr 23 – 47 przy posesji P. Bogdana Matyjasa;
z domów od nr 53 – 89 przy posesji Rod. Jonczyk;
z domów od nr 91 – 112 przy posesji Rod. Skowronków.
Jest to moja propozycja, aby uniknąć sytuacji, że z roku na rok ołtarze przygotowują te same osoby, a pozostali nie wykazują zainteresowania. Natomiast w następnych latach będą proszeni mieszkańcy z pozostałych części parafii. Gdyby była jakaś inna propozycja rozwiązania tej kwestii proszę o zgłoszenie jej do mnie.

V. Dziś Święto Dziękczynienia – duchowe wotum wdzięczności za wolność i niepodległość. Okazja do wdzięczności wobec tych wszystkich dzięki, którym otrzymujemy wszelkie dobro. Do puszek przed kościołem można złożyć ofiarę na dokończenie budowy świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
Wierni z naszego dekanatu wraz z duszpasterzami uczestniczyć będą dzisiejszej nocy w modlitewnym czuwaniu na Jasnej Górze. Z naszej parafii zgłosiło się 6 osób – wyjazd dzisiaj o godz. 17.15 spod kościoła Św. Jana w Pińczowie. Osoby te proszę o modlitwę w tym szczególnym miejscu w intencji naszej parafii, abyśmy tworzyli prawdziwą wspólnotę wiary i miłości, a zwłaszcza o zgodę i przebaczenie miedzy skłóconymi ze sobą i trwającymi w gniewie.

VI. Jutro, w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w Kościele w Polsce przypada święto Maryi Matki Kościoła. Zostało ono ustanowione na prośbę biskupów polskich podczas Soboru Watykańskiego II.
Serdecznie zachęcam do udziału we Mszach św. tego dnia, które będą odprawione: w kaplicy w Turze Dolnym o godz. 16-ej, w kościele o godz. 18-ej połączone z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

VIII. Jak wiemy naszej kaplicy w Turze Dolnym patronuje Św. Jadwiga Królowa – której liturgiczne wspomnienie przypada 8 czerwca. Z tej racji w najbliższą Niedzielę w kaplicy o godz. 10- ej suma odpustowa.
W tym roku we wspomnienie Św. Jadwigi, w kalendarzu kościelnym będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Ma być to dzień szczególnej modlitwy całego Kościoła za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też neoprezbiterów naszej diecezji, którzy w tym roku otrzymali święcenia kapłańskie.

IX. Naszą modlitewną pamięć i życzliwość kierujemy również wobec wszystkich, którzy w tym tygodniu świętować będą swoje imieniny czy urodziny, zwłaszcza wobec ks. Wiesława Jasiczka pochodzącego z naszej parafii, który w środę będzie przeżywał swoje patronalne święto.
ks. Proboszcz.